Inschrijvingen in de gemeenteschool

Kinderen geboren in 2013, en oudere kinderen, kunnen ingeschreven worden vanaf maandag 2 maart.

 Op datum van 30/01/15 zijn dit de beschikbare plaatsen:

  • Kleuterafdeling: 20
  • Lagere afdeling: 25

Bij de inschrijving breng je de ISI+kaart, SIS-kaart of kids-ID kaart mee.

Op onze website kan je berekenen wanneer uw kind in de kleuterklas kan instappen.

We Love Music Melle

We Love Music Melle is de verzamelnaam voor alle activiteiten die in Melle georganiseerd worden ten voordele van Kom op tegen Kanker. Een comité van vrijwilligers coördineert dit alles. Het doel is om dit jaar nog beter te doen dan in 2012 en twee euro per Mellenaar in te zamelen. Meer informatie is te vinden op hun website: www.welovemusicmelle.be

Op reis naar Melle in Duitsland

14-17 mei

Jucom (jumelagecomité Melle) organiseert in het weekend van Hemelvaart een reis naar de tweede zustergemeente van Melle.

In oktober ondertekende Melle een jumelageovereenkomst met Melle in Duitsland. Dit Melle is een stad met 49.000 inwoners niet ver van Osnabrück. Ook Münster en het mooie Teutoburgerwoud liggen vlakbij. De stad zelf is trots op haar groen, haar mooie open ruimtes en haar historische gebouwen.

lees verder lees verder

Earth Hour

28/3/2015 : van 20u30 tot 21u30

Earth Hour, de internationale campagne van WWF, vindt dit jaar plaats op zaterdag 28 maart 2015. Tussen 20u30 en 21u30 zullen miljoenen mensen over de hele wereld de lichten doven. Via deze symbolische actie kan ieder van ons zijn wens uiten om te strijden tegen klimaatverandering.

Meer info op www.earthhour.be.

Bekendmaking van een aanvraag tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden en openbaar onderzoek

ILVO - Eenheid Plant

De Burgemeester van de gemeente Melle brengt ter algemene kennis van het publiek dat door
ILVO – Eenheid Plant (Plant 21)
Caritasstraat 21
9090 Melle

een aanvraag tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden werd ingediend voor onderstaande inrichting :
soort inrichting : Landbouwkundig onderzoekscentrum
gelegen te 9090 Melle, Caritasstraat 21
kadastraal bekend :
Melle, 1ste afdeling, sectie C, perceelnrs. 467e, 471d, 488f, 484b, 488d, 488e, 485c, 474k, 472b, 474h, 474g, 474f, 450d, 482c, 482d, 450e, 470f, 454b, 455a, 456a

lees verder lees verder

Bekendmaking van een aanvraag tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden en openbaar onderzoek

ILVO - Eenheid Dier

De Burgemeesters van de gemeente Melle en Merelbeke brengen ter algemene kennis van het publiek dat door
ILVO – Eenheid Dier (Dier 68)
Scheldeweg 68
9090 Melle

een aanvraag tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden werd ingediend voor onderstaande inrichting :
soort inrichting : Proefstation voor landbouwkundig onderzoek
gelegen te 9090 Melle, Scheldeweg 68
kadastraal bekend :
Melle 3de afd., Sectie A, perceelnrs. 87f, 90d, 92c, 90c, 67b, 87/02, 69a, 71b
Merelbeke 3de afd., sectie A, perceelnrs. 211a, 202a, 204, 213

lees verder lees verder

Drankstand op de Melse Feesten

Wilt u een centje bijverdienden om de clubkas te spijzen? 
Wilt u uw bedrijf wat extra bekendheid geven of wilt u uw horecazaak in de kijker plaatsen? 
Dan is een standplaats op het Gemeenteplein tijdens de Melse Feesten de plaats bij uitstek.  Het reglement, samen met het inschrijvingsformulier kan u hier downloaden.

Voor meer informatie kan u terecht bij de jeugddienst: jeugddienst@melle.be

 

Werken in Caritasstraat en Gontrode Heirweg

BELANGRIJK BERICHT

Werken in uw buurt - Caritasstraat, Gontrode Heirweg

Wat staat er te gebeuren?

Tussen februari en mei 2015 wordt er gewerkt aan de nutsleidingen voor gas, elektriciteit, water en telecommunicatie. Deze werken vinden plaats in de Gontrode Heirweg (kruispunt met de Van Laetestraat tot huisnummer 295), Lindestraat (kruispunt met de Gontrode Heirweg tot de spoorwegbrug) en Caritasstraat.

lees verder lees verder

Opname van panoramische beelden in opdracht van de Vlaamse Overheid

gepland in Melle in 2015

Het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen stuurt vier camerawagens op pad om beelden te nemen in heel Vlaanderen en dus ook in Melle. Deze camerawagens zijn uitgerust met een 360°-camera en laserscanners. Ze maken hiermee panoramische beelden in opdracht van de Vlaamse Overheid.

Wanneer personen of auto’s op deze beelden blijken te staan, worden gezichten en nummerplaten onherkenbaar gemaakt. De beelden kunnen enkel gebruikt worden door overheidsdiensten. De privacycommissie heeft goedkeuring gegeven deze beelden in te zamelen en te verwerken.

De opnames in Melle zijn voorzien voor 2015.

 

Meer informatie over  deze 360° beelddatabank vind je op www.agiv.be

Foto's huisnummer

Schrik niet als je de komende weken en maanden iemand met een hesje van de gemeente aan foto's ziet nemen van huisnummers in onze gemeente. Deze persoon doet dat in opdracht van het bestuur. De gemeente is namelijk bezig met het Centraal Referentieadressenbestand (kortweg CRAB).

Dit is een bestand waarin allle officiële adressen en hun geografische locatie worden bewaard. Dat gaat om postcodes, straten en huisnummers aan de ene kant, en aan de andere kant gemeentes, wegen, percelen en gebouwen). Deze foto's worden enkel gebruikt om dit CRAB aan te vullen.

Zoals hierboven vermeld zal deze persoon herkenbaar zijn aan de hand van een hesje met het opschrift 'gemeente Melle'. In dit geval is er geen reden tot ongerustheid.

Paassportkampen

Dinsdag 7 t/m vrijdag 10 april

De sportdienst organiseert opnieuw leuke sportkampen tijdens de paassvakantie. Voor kleuters (geb. 2009-2010-2011), jongeren (geb. 2005-2006-2007-2008) en tieners (geb. 2004-2003-2002-2001-2000). Er zijn enkel nog vrije plaatsen voor de tieners geb. in 2002-2001-2000!

Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplan ’t Lijsternest.

Het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) ʼt Lijsternest dateert van 1982 (KB 22/06/1982). Het voorziet een ʻzone voor gebouwen met bestemming van openbaar nutʼ midden in een ʻzone voor openbaar groen voor passieve recreatie: openbaar parkʼ. Het huidige gebouw heeft nauwelijks marge om uit te breiden. Dit is enkel voorzien op de hoeken waarbij het gebouw tot een vierkante vorm kan uitbreiden. De typische eigenheid en architecturale vorm van het Lijsternest verdwijnt echter hierdoor. Ook mag er niet gespeeld worden in het omliggende park. Enkel wandelen op het voorziene wandelpad is toegestaan.

lees verder lees verder

rockconcours

Op 28 maart 2015 organiseert de gemeente een rockconcours. Jonge Melse bands mogen het tegen elkaar opnemen voor een jury. Hier vind je het reglement en het inschrijvingsformulier.

Hulp om je stoep sneeuwvrij te houden

Sneeuw is mooi en zorgt voor een winterse sfeer, maar sneeuw veroorzaakt ook jaarlijks verkeershinder. Wanneer het glad is moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Zo is het wettelijk verplicht je stoep sneeuw- en ijsvrij te maken.

Voor minder mobiele of oudere mensen is dat geen evidentie. Zij kunnen voor deze klus wel beroep doen op het PWA.

lees verder lees verder

Veilig naar school met de schoolroutekaart

Amper 25 procent van de kinderen fietst naar school, bleek onlangs uit een onderzoek. Het drukke verkeer is hierbij de grootste boosdoener. Maar soms kan een kleine aanpassing in je route al een heel verschil maken!

lees verder lees verder

Omgaan met energieschaarste

De gemeente Melle is opgenomen in het afschakelplan. Het is dus niet onmogelijk dat deze winter 's avonds de stroom gedurende een paar uur zal onderbroken worden. Het kan geen kwaad om nu al eens na te denken over hoe je je op die situatie kan voorbereiden. In bijgevoegd document vind je tips over hoe je kan omgaan met energieschaarste, en dit vóór, tijdens en na de stroomuitval.

Voorbereiden mogelijke elektriciteitsschaarste in Melle

De gemeente Melle is opgenomen in het afschakelplan (zone 6). Wanneer zich een situatie van schaarste voordoet en de andere maatregelen van het actieplan zijn uitgeput, dan kan Elia, de netbeheerder, de verbinding met het elektriciteitsnet in een bepaald gebied voor een bepaalde periode onderbreken.

Hierdoor zullen eindafnemers voor een beperkte duur (tussen 17 en 20 uur) van de elektriciteitsbevoorrading afgeschakeld worden. Indien de schaarste blijft duren zal er afgewisseld worden met andere zones.

lees verder lees verder

rss feed