Informatiecampagne:

25/11/2014 en 26/11/2014

In het dagelijkse leven moet je steeds keuzes maken. Daarvoor vergelijk je de verschillende alternatieven die worden aangeboden.

Voor energie, en meer bepaald voor gas en elektriciteit, is het niet altijd eenvoudig om de beste leverancier of de juiste formule te kiezen.

Daarom heeft de gemeente beslist om mee te werken aan de nationale informatiecampagne van de FOD Economie: “Gas – Elektriciteit: durf vergelijken!”.

lees verder lees verder

Wij gaan naar Amerika

Het verhaal van de Vlaamse landverhuizers

Algemene Vergadering Cultuurraad - woensdag 10 december om 20 uur

Raadzaal Gemeentehuis

Toegang gratis - iedereen welkom

Tussen 1850 en 1930 trokken meer dan 150.000 landgenoten naar de VS en Canada. Ze gingen niet zo maar even op reis. Ze verlieten definitief hun land. Ze waren landverhuizers, mensen die hoopten in de Nieuwe Wereld een beter bestaan te vinden.

Dirk Musschoot vertelt hun verhaal in geuren en kleuren, aan de hand van getuigenissen van mensen van bij ons.

Het Louvre? Ja, maar niet in Parijs!

Uitstap Louvre - Lens

Wie het Louvre zegt, zegt Parijs, of niet? Sinds 2012 heeft dit beroemde museum een bijhuis in Lens.

Het Louvre Lens presenteert er 5000 jaar kunstgeschiedenis. 

lees verder lees verder

Bekendmaking van een openbaar onderzoek milieuvergunningsaanvraag klasse 1

14/11/2014 - 13/12/2014

De Burgemeester van de gemeente Melle brengt ter algemene kennis van het publiek dat door

ILVO eenheid Technologie en Voeding
Brusselsesteenweg 370
9090 Melle

een milieuvergunningsaanvraag is ingediend voor een inrichting

gelegen te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 370
kadastraal bekend :
Melle 1ste afd., Sectie D, perceelnrs. 95/z en 96/d

met als voorwerp: het verder exploiteren en het veranderen door wijziging en uitbreiding van een onderzoekscentrum

lees verder lees verder

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Steevliet

Openbaar onderzoek van 10/11/2014 tot en met 8/01/2015

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Melle, handelend overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, deelt aan de bevolking mee dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Steevliet.

lees verder lees verder

Treinverkeer verstoord op 22 en 23 november

Tijdens het weekend van 22 en 23 november worden er grote werken uitgevoerd op de spoorlijnen tussen Melle en Gent Sint-Pieters.

Hierdoor rijden er geen treinen tussen Melle en Gent en tussen Gent en Zottegem. Om dit te compenseren worden bussen ingelegd.

Treinen komende vanuit Brussel en Mechelen zijn beperkt tot Melle. Om alles in goede banen te leiden zal er personeel aanwezig zijn in een tijdelijke locatie aan het station van Melle van 5 uur ’s morgen tot 1 uur ’s nachts.

promofilmpje Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde

Het voorbije weekend werd het promofilmpje van SVK Leie en Schelde voor de eerste keer uitgezonden tijdens het programma “Mijn huis, mooi huis”.  Het filmpje wordt opnieuw uitgezonden tijdens hetzelfde programma in het weekend van 11 en 12 oktober en tijdens het weekend van 15 en 16 november.

lees verder lees verder

Veilig naar school met de schoolroutekaart

Amper 25 procent van de kinderen fietst naar school, bleek onlangs uit een onderzoek. Het drukke verkeer is hierbij de grootste boosdoener. Maar soms kan een kleine aanpassing in je route al een heel verschil maken!

lees verder lees verder

Omgaan met energieschaarste

De gemeente Melle is opgenomen in het afschakelplan. Het is dus niet onmogelijk dat deze winter 's avonds de stroom gedurende een paar uur zal onderbroken worden. Het kan geen kwaad om nu al eens na te denken over hoe je je op die situatie kan voorbereiden. In bijgevoegd document vind je tips over hoe je kan omgaan met energieschaarste, en dit vóór, tijdens en na de stroomuitval.

Voorbereiden mogelijke elektriciteitsschaarste in Melle

De gemeente Melle is opgenomen in het afschakelplan (zone 6). Wanneer zich een situatie van schaarste voordoet en de andere maatregelen van het actieplan zijn uitgeput, dan kan Elia, de netbeheerder, de verbinding met het elektriciteitsnet in een bepaald gebied voor een bepaalde periode onderbreken.

Hierdoor zullen eindafnemers voor een beperkte duur (tussen 17 en 20 uur) van de elektriciteitsbevoorrading afgeschakeld worden. Indien de schaarste blijft duren zal er afgewisseld worden met andere zones.

lees verder lees verder

(Ver)bouw met kennis van zaken

Jaarlijks flink besparen op je energierekening ... en je woning intussen ook gezonder en comfortabeler maken? Het kan. Maar dan moet iemand je vertellen hoe. Infrax en Dialoog doorkruisen heel Vlaanderen om (ver)bouwers wegwijs te maken tijdens een reeks tweedaagse opleidingen: de InfraxBouwTeams.

lees verder lees verder

Start to mountainbike

zaterdag 25 oktober 2014

zaterdag 8 november 2014

zaterdag 22 november 2014

zaterdag 29 november 2014

zaterdag 6 december 2014

In deze cursus, georganiseerd door sportdienst Melle, worden technische aspecten en basistechnieken besproken en toegepast in de praktijk. Beginners zonder of met beperkte ervaring vanaf 14 jaar kunnen deelnemen. Een toertocht sluit de cursus af. Mountainbike en fiets kunnen gehuurd worden, maar zijn beperkt. Afspraak aan de vergaderzaal van het Sport- en recreatiepark Kouterslag. Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk.

Sporten in Melle

Je twijfelt welke sport te beoefenen in Melle? Je wil weten over welke mogelijkheden je beschikt? Raadpleeg dan dit overzicht van Melse sportclubs.

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021

openbaar onderzoek van 9 juli 2014 tot 8 januari 2015

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek. Deze plannen bevatten maatregelen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen. Gedurende zes maanden kan elke burger, organisatie of bedrijf de plannen raadplegen en er opmerkingen of bezwaren bij formuleren via www.volvanwater.be

blauwe zone uitgebreid

vanaf 1 januari 2014

De gemeente Melle voerde in 2011 in verschillende straten in de gemeente een blauwe zone in. Na een evaluatie wordt de blauwe zone op 1 januari 2014 uitgebreid.

lees verder lees verder

rss feed