nieuwe vacatures

Het gemeentebestuur Melle zoeket voor de financiële dienst:

  • 1 BOEKHOUDER, niveau B4 / halftijds / vervangingsovereenkomst
  • 2 ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS, niveau C1-C3 / 1 halftijds - 1 voltijds / vast kader

 

lees verder lees verder

Uitbater voor de cafetaria van de sporthal Pontstraat gezocht!

De gemeente wil een nieuwe uitbater aanstellen voor de cafetaria van de sporthal Pontstraat ingevolge de contractbeëindiging van de huidige uitbater met ingang van 1 september 2016.

lees verder lees verder

hulp nodig om uw belastingaangifte in te vullen?

Dan kan je in juni terecht op verschillende locaties in de gemeente. Tijdens een invulsessie helpt een ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Financiën je met je aangifte. 

lees verder lees verder

jobstudenten gezocht

voor de maand juli:

  • 1 jobstudent (18+) voor de dienst vrije tijd (volledige maand)
  • 1 jobstudent (18+) voor de sportdienst (van 1 t.e.m. 15 juli)
  • 2 jobstudenten voor klusjes en (groen)onderhoud (volledige maand)

voor de maand augustus:

  • 1 jobstudent (18+) voor de dienst vrije tijd (volledige maand)
  • 1 jobstudent (18+) voor de sportdienst (van 8 t.e.m. 21 augustus)
  • 2 jobstudenten voor klusjes en (groen)onderhoud (volledige maand)

lees verder lees verder

Melle Klimaattafel

7 juni 2016 in de gemeenteraadszaal

Ben ook jij bezorgd over ons klimaat? Sta je te trappelen om je goede ideeën te delen of om samen met anderen initiatief te nemen? Kom dan naar de Klimaattafel en breng je voorstellen mee. We bespreken ze in kleine groepen en werken ze uit tot concrete maatregelen die daarna onderzocht worden op hun haalbaarheid.
Melle roept al haar burgers, bedrijven, scholen, verenigingen en organisaties op om deel te nemen aan de Klimaattafel van 7 juni 2016.

lees verder lees verder

Met Belgerinkel naar de Winkel

van zaterdag 30 april tot zaterdag 04 juni 2016

De gemeente organiseert opnieuw in samenwerking met Bond Beter Leefmilieu, de Gezinsbond en Unizo de campagne 'Met Belgerinkel naar de Winkel'.

lees verder lees verder

Sport- en cultuurkampen

juli en augustus

Gedurende 3 weken organiseert de sportdienst samen met de cultuurdienst opnieuw superleuke kampen. Inwoners van Melle kunnen inschrijven vanaf zaterdag 23 april tussen 9.30 en 12 uur. Inwoners van andere gemeenten vanaf dinsdag 26 april tussen 16.30 en 19uur. Alle verdere info vind je hier.

Gemeentelijk RUP Natuurgebied Brusselsesteenweg - spoorlijn

Bekendmaking Openbaar Onderzoek

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Melle, handelend overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, deelt aan de bevolking mee dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Natuurgebied Brusselsesteenweg - Spoorlijn.

lees verder lees verder

Werken grens Merelbeke - Melle

Maandag 18 april start werkzaamheden Burgemeester Maenhautstraat en Industriepark

Op maandag 18 april gaan werken in een deel van de Burgemeester Maenhautstraat en het Industriepark, beide grondgebied Merelbeke, van start. Het gaat om rioleringswerken en een volledige vernieuwing van de bovenbouw van de weg. Je houdt hier best rekening mee wanneer je richting Merelbeke uit wil.

 

lees verder lees verder

Recreatief volleybaltornooi

Sport- en Recreatiepark Kouterslag

zaterdag 25 juni 2016

Sportraad Melle en vzw Sportpromotie en Speelpleinwerking organiseren opnieuw het recreatief volleybaltornooi. Interesse om een dag te volleyballen in een ontspannen sfeertje? Stel een ploeg samen en schrijf je vervolgens tijdig in want slechts 24 ploegen kunnen deelnemen! 

lees verder lees verder

Aanleggen fietspad langsheen gedeelte van Gontrode Heirweg en gedeelte van de Oude Geraardsbergsesteenweg

Tussen de Geraardsbergsesteenweg en huisnummer 130 (bedrijf Becetel)

Vanaf 29 februari starten de werken vanaf nummer 130. In bijlage de plannen en presentatie van de infoavond van 25 februari 2016

lees verder lees verder

Speelpleinwerking Melle

In juli en augustus

Elke werkdag van maandag 4 juli t/m vrijdag 26 augustus (niet op maandag 11 juli en 15 augustus en niet van 18 t/m 31 juli) voor kinderen vanaf geboortejaar 2003 t/m 2012. Voor alle info klik je hier.

herinrichting buurtpark Lijsternest.

De gemeente Melle wil het bestaande park rond de bibliotheek Lijsternest opwaarderen naar een groene ontmoetingsplaats waar de bezoekers van de bibliotheek en de verenigingen die gebruik maken van de zalen een plekje vinden. Bovendien moetenbuurtbewoners, van alle leeftijden, elkaar kunnen ontmoeten, spelen en verpozen. 

lees verder lees verder

Nieuwe fasering werken Merelbekestation en Gontrode Heirweg

In opdracht van het stadsbestuur van Gent en de gemeentebesturen van Merelbeke en Melle vinden in 2016 en 2017 grootschalige rioleringswerken plaats in de Gontrode Heirweg, Bloemstraat, Merelbekestationsplein, Varingstraat en Vijverwegel met een volledige heraanleg van de weginfrastructuur.

Recent is gebleken dat de gemeentebesturen van Melle en Merelbeke aanspraak kunnen maken op heel wat Vlaams subsidiegeld voor de aanleg van een nieuwe, gescheiden riolering op de Gontrode Heirweg. Daardoor worden de geplande werken rond Merelbeke Station en de Gontrode Heirweg hierop afgestemd en zijn er enkele wijzigingen in de projectplanning. In onderling overleg tussen de drie besturen zijn nieuwe afspraken gemaakt over de aanpak van de geplande werken.

lees verder lees verder

Brandpreventie in publiek toegankelijke inrichtingen

Vanaf 1 januari 2016 treedt een nieuw politiereglement inzake preventie van brand en ontploffing in publiek toegankelijke inrichtingen van kracht. Meer informatie vind je in de folder die je hier kan downloaden.

Naar de boerderij of de serre met de klas? De provincie legt bij!

Meer dan zestig actieve en hedendaagse land- en tuinbouwbedrijven zetten hun poorten open voor een educatief bezoek. Er valt heel wat te beleven: een kijkje in de grote koeienstal, geitjes aaien, aardbeien plukken, plantjes stekken, kruidentuiltjes maken,... Het hoort allemaal bij de wondere wereld van de boerderij of serre.

Een klas die een bezoek brengt aan een Oost-Vlaamse boerderij uit het netwerk www.beleefdeboerderij.be kan 50 euro subsidie ontvangen. Meer info? landbouweducatie@oost-vlaanderen.be of www.oost-vlaanderen.be/landbouweducatie

Bouw van nieuwe polyvalente werkplaats

De NMBS startte in juni 2014 met de bouw van een nieuwe polyvalente werkplaats op de terreinen van het vroegere rangeerstation Melle. De werkplaats dient voor het onderhoud, de herstelling en de schoonmaak van treinen. Tegen het najaar van 2016 moet de PW Melle klaar zijn. De nieuwe polyvalente werkplaats vervangt de tractiewerkplaats Merelbeke en de centrale werkplaats Gentbrugge. Beide sites zijn sterk verouderd en beschikken niet over de juiste voorzieningen om de nieuwste treintypes zoals de Desiro en de nieuwe M7-rijtuigen te onderhouden. De PW Melle wordt uitgerust met de modernste technologieën en zal veel milieuvriendelijker zijn dan zijn voorgangers.  Meer info vind je hier.

fiets- en wandelroutes - het vliegveld van Gontrode

Tijdens de Eerste Wereldoorlog bouwden de Duitsers in de velden tussen Gontrode en Lemberge een vliegveld voor zeppelins met een monumentale hal. Twee bunkers langs de Rechte Ree getuigen nog van dit publiek geheim.

lees verder lees verder

rss feed