verkoop brandweervoertuig

Het college van burgemeester en schepenen heeft beslist om, in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 15 december 2014 over te gaan tot de verkoop van een voertuig van de brandweer met volgende kenmerken:

lees verder lees verder

Bobben is…een feestbus nemen op oudejaar!

Reis op oudejaarsavond zorgeloos en veilig mee met de feestbussen en -trams van De Lijn. Het speciale Feestbiljet kost slechts 3 euro, hiermee kan men op 31/12 vanaf 18 uur onbeperkt meerijden met tram en bus, tot en met 1 januari om middernacht.

lees verder lees verder

Hulp om je stoep sneeuwvrij te houden

Sneeuw is mooi en zorgt voor een winterse sfeer, maar sneeuw veroorzaakt ook jaarlijks verkeershinder. Wanneer het glad is moet iedereen zijn verantwoordelijkheid nemen. Zo is het wettelijk verplicht je stoep sneeuw- en ijsvrij te maken.

Voor minder mobiele of oudere mensen is dat geen evidentie. Zij kunnen voor deze klus wel beroep doen op het PWA.

lees verder lees verder

Geen inhaalrondes in Melle voor de gemiste afvalophaling van 15 december

Door het groot aantal stakers bij de ophaaldienst van Verko kon op maandag 15 december geen huisvuil worden opgehaald in Melle. Verko verzoekt om het niet-opgehaalde huisvuil terug binnen te nemen en het opnieuw aan te bieden bij de volgende ophaalronde voor deze afvalfractie op 29 december.

Lessenreeksen voor volwassenen

Vanaf januari

Blijf in conditie en schrijf je in:
Keep fit: elke dinsdag van 9u30 tot 10u30 
Fit op elke leeftijd: elke dinsdag van 18u30 tot 19u30
Fitness: elke donderdag van 9u tot 10u30 of van 10u30 tot 12u
Blijf Actief: elke vrijdag van 14u tot 15
Meer info vind je hier.

Kindersportacademie op zaterdagvoormiddag

Vanaf januari

De doelstelling is de kinderen een gevarieerde en sportieve zaterdagvoormiddag te laten doorbrengen. Naast bepaalde sportvaardigheden wordt ook het plezier van bewegen overgebracht. Bij de kleuters (geb. 2010-2009) komen 14 plaatsen bij, bij de jongeren (geb. 2008-2007-2006) 4. Eerste inschrijvingsdag voor inwoners van Melle op zaterdag 10 januari van 9u30 tot 12u bij de sportdienst op het Sport- en Recreatiepark Kouterslag.

Grabbelpas - Kerstvakantie

Grabbelpolis

van maandag 8, 08u tot woensdag 31 december 2014, 16u

De winter doet zijn intrede, de wanten, mutsen en sjaals worden bovengehaald.
De steden worden verlicht met feeërieke kerstverlichting, de kerstbomen worden duchtig versierd met kerstballen en in de verte klinken de eerste jingle bels.
Inderdaad Kerst is niet veraf meer.

lees verder lees verder

extra verkeerslicht in de Merelbekestraat ter hoogte van het Tulpenhof

Om het afstemmen van het openbaar vervoer (bus- trein) te verbeteren was de vervoersmaatschappij  De Lijn vragende partij om de bushalte op de Gontrode Heirweg ter hoogte van de Louis Delhaize te verschuiven richting Merelbeke station.

lees verder lees verder

De Lijn past haar dienstregeling aan

Vanaf 14 december verandert de situatie ook in Melle

Vanaf 14 december 2014 past de Lijn, net zoals de NMBS, haar dienstregeling aan. De busgebruikers zullen dus rekening moeten houden met nieuwe uren. Daarnaast zijn er ook enkele reiswijzigingen gepland. Zo krijgt de wijk Lammeken/Koekoekstraat een rechtstreekse busverbinding naar Gent Zuid, buslijn 43 rijdt vanaf Melle Caritas nu ook verder naar Lemberge en Bottelare en de frequentie van buslijn 96 verdubbelt in de namiddag.

We zetten alle wijzigingen even op een rijtje.

lees verder lees verder

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Steevliet

Openbaar onderzoek van 10/11/2014 tot en met 8/01/2015

Het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Melle, handelend overeenkomstig de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, deelt aan de bevolking mee dat een openbaar onderzoek wordt ingesteld betreffende het ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Steevliet.

lees verder lees verder

Veilig naar school met de schoolroutekaart

Amper 25 procent van de kinderen fietst naar school, bleek onlangs uit een onderzoek. Het drukke verkeer is hierbij de grootste boosdoener. Maar soms kan een kleine aanpassing in je route al een heel verschil maken!

lees verder lees verder

Omgaan met energieschaarste

De gemeente Melle is opgenomen in het afschakelplan. Het is dus niet onmogelijk dat deze winter 's avonds de stroom gedurende een paar uur zal onderbroken worden. Het kan geen kwaad om nu al eens na te denken over hoe je je op die situatie kan voorbereiden. In bijgevoegd document vind je tips over hoe je kan omgaan met energieschaarste, en dit vóór, tijdens en na de stroomuitval.

Voorbereiden mogelijke elektriciteitsschaarste in Melle

De gemeente Melle is opgenomen in het afschakelplan (zone 6). Wanneer zich een situatie van schaarste voordoet en de andere maatregelen van het actieplan zijn uitgeput, dan kan Elia, de netbeheerder, de verbinding met het elektriciteitsnet in een bepaald gebied voor een bepaalde periode onderbreken.

Hierdoor zullen eindafnemers voor een beperkte duur (tussen 17 en 20 uur) van de elektriciteitsbevoorrading afgeschakeld worden. Indien de schaarste blijft duren zal er afgewisseld worden met andere zones.

lees verder lees verder

Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021

openbaar onderzoek van 9 juli 2014 tot 8 januari 2015

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek. Deze plannen bevatten maatregelen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen. Gedurende zes maanden kan elke burger, organisatie of bedrijf de plannen raadplegen en er opmerkingen of bezwaren bij formuleren via www.volvanwater.be

rss feed