Gemeentelijke milieuraad

wat

De milieuraad heeft een driedelige doelstelling:

 1. De milieuraad beoogt de verbetering van het milieu, het behoud en het herstel van de natuur en het landschap in de gemeente.
 2. De milieuraad is bevoegd om de gemeente zowel op eigen initiatief als op verzoek van de gemeenteraad of het schepencollege te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid.
  In een afsprakennota tussen de milieuraad en het gemeentebestuur wordt vastgelegd over welke onderwerpen het gemeentebestuur in ieder geval het advies van de gemeenteraad vraagt.
 3. De milieuraad vervult een informatieve en sensibiliserende taak bij de bevolking inzake milieu- en natuuraangelegenheden en kan in dit kader op eigen initiatief en op niet dwingend verzoek initiatieven ontplooien.

 

wie

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

 • Kris Verheyen: Voorzitter (gsm 0472 36 22 69)
 • Rudy De Mol: Ondervoorzitter (gsm 0475 89 33 70)
 • Marc De Buck
 • Sam De Coster
 • Werner Lagaert
 • Anneleen Monsieur
 • Peter Mortier
 • Chris Rubbrecht
 • Jeroen Schelkens
 • Greet Steeman
 • Fabienne Vanderstraeten
 • Jacqueline Vermeulen

Niet - Stemgerechtigde leden

 • Dirk Gistelinck (schepen van milieu)
 • Ben Eeckhout (NVA)
 • Dirk Van Damme (Open VLD)
 • Christa Hijsselinckx (Gemeentebelangen)
 • Sibylle Moreels (CD&V)
 • Dominique Vandermeersch (GPS Melle)
 • Wim Verween (Sp.a)

Waarnemers

 • Jurgen De Permentier

Secretaris

 • Leen Voet

 


Hieronder vindt u alle verslagen en adviezen terug:

Adviezen


Verslagen


Documenten opgesteld door milieuraad :