Gemeentelijke jeugdraad

wat

De jeugdraad.  Wat heb ik er aan?
De jeugdraad is dus een raad van jongeren die het gemeentebestuur advies geeft over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op de Melse kinderen en jongeren.  Dat kan gaan over fuifruimte voor jongeren in Melle, de verdeling van de subsidies aan de jeugdwerkingen,...
Om het in de juiste woorden te zeggen: de jeugdraad is een officieel adviesorgaan van de gemeente Melle.  Maar onder de Melse jongeren zijn zij wel meer dan dat: zij probeert een overlegplatform te zijn voor alle jeugdverenigingen van Melle. Elke vereniging kan mensen sturen om hun stem te laten horen en zo proberen van Melle een betere plaats te maken om in te leven, te feesten en lief te hebben.  Natuurlijk hebben individuen ook recht tot leven, feesten en lief te hebben.  Daarom zijn ook zij van harte welkom om even binnen te springen op een algemene vergadering.
De jeugdraad wil er zich op toeleggen dat de kinderen en jongeren in Melle zich "goed voelen" en kansen krijgen om ook hun zegje te doen binnen het reilen en zeilen van onze gemeente.
Verder wil de jeugdraad de samenwerking en het overleg bevorderen tussen het jeugdwerk, de betrokkenen bij het jeugdwelzijn en de jeugd zelf.
Tot slot, maar zeker niet het minst belangrijk, wil zij bij zoveel mogelijk kinderen en jongeren de interesse voor het gemeentebeleid bevorderen en de inspraak stimuleren.

Opdrachten van de jeugdraad.
De jeugdraad heeft twee belangrijk opdrachten: ze moet/mag advies geven over al de dingen die de jeugd aangaat en probeert ondertussen ook nog enkele toffe, educatieve dingen te organiseren voor de hardwerkende jeugdelingen die zich inzetten.  Het gemeentebestuur is verplicht het advies van de jeugdraad te vragen als het gaat over iets dat de jeugd aangaat.  Zij mogen natuurlijk ook zoveel mogelijk advies spuien als ze zelf willen.  Het gemeentebestuur moet het hen niet vragen, zij mogen het gewoon geven.

Hoe werkt de jeugdraad?
De jeugdraad bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemene vergadering.  In de algemene vergadering worden naast de bespreking van inhoudelijke thema's (zoals jeugdruimte, inspraak,...) ook adviezen besproken (vb.: de subsidies voor jeugdwerkingen).  De algemene vergadering komt maandelijks samen.  Het dagelijks bestuur wordt samengesteld uit leden van de algemene vergadering en houdt zich ondermeer bezig met volgende zaken:

  • voorbereiden van de algemene vergadering;
  • stimuleren van de betrokkenheid van de Melse kinderen en jongeren bij het gemeentelijk jeugdbeleid;
  • oprichten van werkgroepen rond allerlei thema's en deze opvolgen, coördineren en stimuleren;
  • voorbereiding van de concrete activiteiten van de jeugdraad.

Wil jij je aansluiten bij de jeugdraad?
Als jouw jeugdvereniging zich ook wil aansluiten bij de jeugdraad, kan je mailen naar jeugddienst@melle.be of een brief sturen naar de jeugddienst.
Ben je niet van een vereniging, maar wil je wel je steentje bijdragen in de jeugdraad, dan kan je je altijd als onafhankelijk lid aansluiten.  Mail dan gewoon naar hetzelfde e-mailadres.

wie

Wie zit in de jeugdraad?
Het antwoord op deze vraag is heel simpel.  In de jeugdraad zitten 'vertegenwoordigers van Melse jeugdwerkingen (Chiro, KSJ, de particuliere en gemeentelijke speelpleinwerking, het jeugdhuis en jongerenafdelingen van politieke partijen) en een aantal onafhankelijke leden.  Je moet in principe tussen 16 en 30 jaar zijn en je mag geen politiek mandaat bekleden.
De vergaderingen worden geleid door een voorzitter, bijgestaan door de ondervoorzitter.  De vergaderingen van de jeugdraad zijn  openbaar en kunnen dus door iedereen bijgewoond worden.  Je hoeft dus helemaal geen lid te zijn van één of andere vereniging om naar de jeugdraad te mogen komen.

 

 

files

Buitenspeeldag (264.00 kB)