Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

wat

De GROS of Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking is een gemeentelijke adviesraad voor het ruime terrein van ontwikkelingssamenwerking en de Noord-Zuid verhouding.
De GROS werd in 2004 opgericht bij beslissing van het gemeentebestuur en is pluralistisch en niet gebonden door partijpolitieke, filosofische of religieuze overtuigingen.

logo gros

wat doet de GROS?

De GROS adviseert de gemeente over haar Noord-Zuid beleid. De GROS dringt er bij de gemeente o.a. op aan om op termijn 0,7 % van de gemeentebegroting aan ontwikkelingssamenwerking te besteden.
Jaarlijks krijgt de GROS een budget waarmee projecten in het Zuiden worden gesteund. Het gaat om projecten met een uitdrukkelijke link naar de Melse bevolking.
Een deel van het budget wordt gereserveerd voor sensibilisatie-en informatiecampagnes.  Op die manier wordt getracht om de bevolking van Melle te informeren over de situatie in het Zuiden,  en over het verschil in leefomstandigheden tussen het Noorden en het Zuiden.
De GROS steekt echt ook zelf de handen uit de mouwen. Daar organiseert de GROS zelf verschillende activiteiten: aanwezigheid op verschillende evenementen, informatieavonden,  oxfam wereldwinkel verkoopstand.
De GROS wil de verschillende organisaties en individuen die in Melle bezig zijn met de Derde Wereld een platform bieden en hen waar mogelijk ondersteunen.

wie zit in de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking?

De GROS in Melle bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers die zich interesseren in ontwikkelingssamenwerking en hiervoor acties op touw  willen zetten.
Verenigingen en individuen uit Melle en Gontrode die begaan zijn met de ontwikkelingsproblematiek worden uitgenodigd om lid te worden van de GROS.

Hiervoor dien je enkel je naam op te geven bij de voorzitter van GROS (Rita Brion, Begoniastraat 10, 9090 Melle - ritabrion@hotmail.com) of een mailtje te sturen naar het gemeentebestuur.

wie

Volgende personen maken al deel uit van het GROS:

 • Bleyenberg Lieselot, schepen van ontwikkelingssamenwerking
 • Rita Brion, voorzitter
 • Rita Moeraert, penningmeester
 • Rita De Vetter-secretaris
 • Frieda Vandenberghe
 • Christine Depus
 • Kathleen Hales
 • Emilia Motoasca
 • Lut Vandendriessche
 • Koen D’hoore
 • Koen De Bosschere
 • Frank Lavens
 • Marc Wuytack