burgemeester

De heer Dirk De Maeseneer werd benoemd door de Vlaams minister van binnenlands bestuur, stedenbeleid, wonen en inburgering bij ministerieel besluit van 11 december 2012 en legde op 18 december 2012 zijn eed af in handen van de heer gouverneur.

De burgemeester is bevoegd voor de uitvoering van de wetten, de decreten en de uitvoeringsbesluiten van de federale en de Vlaamse overheid tenzij die bevoegdheid uitdrukkelijk aan een ander orgaan van de gemeente is opgedragen.

De burgemeester zit de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen voor, is lid van het politiecollege (ondervoorzitter) en verantwoordelijk voor de zonale politiewerking.

Hij is onder meer belast met het uitvoeren van de politieverordeningen, de handhaving van de orde, het houden van de registers van de burgerlijke stand en het uitvaardigen van de politiereglementen in geval van noodzaak

Dirk De Maeseneer

functie: Burgemeester

partij: CD&V

adres: Schauwegemstraat 116

tel: 09 210 07 90 (gemeentehuis)

gsm: 0473 70 96 76 (privé)

bevoegdheden
coördinatie beleid, burgerlijke stand, administratie en personeel, kerkfabrieken, politie en brandweer

zitdagen
elke dinsdagavond van 18.00 tot 19.00 op het gemeentehuis, 1ste verdieping of op afspraak