schepenen

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester , de schepenen en de gemeentesecretaris.

Het college van burgemeester en schepenen zetelt voor een periode van zes jaar. De burgemeester werd op voordracht van de meerderheid in de gemeenteraad aangeduid door de Vlaamse Regering, de schepenen werden aangeduid door de gemeenteraad bij het begin van de legislatuur (2 januari 2013). Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijks beheer van de gemeente, de voorbereiding en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen.

Het college van burgemeester en schepenen vergadert elke dinsdagvoormiddag en wordt voorgezeten door de burgemeester. De meest uiteenlopende vraagstukken komen hier ter sprake:

  • het beheer van de gemeentelijke instellingen en eigendommen

  • het toezicht op de boekhouding

  • het toezicht op het ocmw en de kerkfabrieken

  • het gemeentepersoneel

  • de verkoop van grafkelders

  • het afleveren van bouw-, verkavelings- en milieuvergunningen

  • het gunnen van werken of leveringen

  • de aankoop van materiaal voor de dagelijkse werking van de diensten

  • het opvolgen van wegeniswerken

In praktijk krijgt elke schepen een aantal bevoegdheden, onderwerpen die hij/zij met bijzondere aandacht volgt en voorbereidt, maar alle beslissingen van het college van burgemeester en schepenen worden gezamenlijk genomen.
De gemeentesecretaris woont net als bij een gemeenteraadszitting de vergadering bij en zorgt voor het verslag, de voorbereiding en de uitvoering van de genomen beslissingen.

Frank De Vis

functie: eerste schepen

partij: N-VA

adres: Driesstraat 101 / 0203

tel: 0477 72 22 53

bevoegdheden
ruimtelijke ordening, stedenbouw, sport en cultuur

zitdagen
na afspraak op donderdagnamiddag tussen 14.00 en 17.00 uur

Dirk Gistelinck

functie: tweede schepen

partij: CD&V

adres: Kalverhagestraat 44

gsm: 0494 86 88 15

bevoegdheden
patrimonium, begraafplaatsen, groen, wegen, openbare werken, milieu, verkeer, landbouw en mobiliteit

zitdagen
na afspraak

Lieselot Bleyenberg

functie: derde schepen

partij: CD&V

adres: Guido Gezellestraat 2

tel: 0496 13 53 61

bevoegdheden
informatie, communicatie, onderwijs, informatica, ontwikkelingssamenwerking en jumelage

zitdagen
na afspraak

Frederik De Buck

functie: Vierde schepen

partij: CD&V

adres: Caritasstraat 44

gsm: 0486 61 56 39

bevoegdheden
jeugd, gezin, senioren, toerisme, feestelijkheden en kermissen

zitdagen
na afspraak

Erwin Van Heesvelde

functie: vijfde schepen

partij: N-VA

adres: Brusselsesteenweg 301

tel: 09 252 14 69

bevoegdheden
budget, financiën, lokale economie en markten

zitdagen
na afspraak

Lutgarde Van den Broecke

functie: zesde schepen / OCMW-voorzitter

partij: CD&V

adres: Mellestraat 312

tel: 09 230 73 08

bevoegdheden
sociale zaken

zitdagen
na afspraak