Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

wat

De GECORO heeft onder meer als wettelijke bevoegdheden de opvolging van het gemeentelijk structuur- en uitvoeringsplan, verordeningen en gemeentelijke jaarprogramma's.  De commissie kan ook adviseren bij het vergunningenbeleid.

wie

voorzitter

 

  • mevrouw Kathy Corthals, Vossenstraat 94 – 9090 Melle

 

vaste secretaris

 

  • de heer Frank Everaerts (stedenbouwkundig ambtenaar), Gemeenteplein 1 – 9090 Melle

 

deskundige

 

  • de heer Eric De Smet, Brusselsesteenweg 40 – 9090 Melle
  • mevrouw Frieda Bogemans, Meersstraat 10 – 9090 Melle
  • mevrouw Ann Vansteenkiste, Vijverwegel 92 – 9090 Melle

 

plaatsvervanger

 

  • de heer René De Baere, John Youngestraat 2 – 9090 Melle
  • de heer Stefaan Schreel, Brusselsesteenweg 537 – 9090 Melle
  • de heer Jan Oosterlynck, Ruitersdreef 3 – 9090 Melle