Werkgroep Gemeenschapscentrum

wat

De beheerscommissie staat het gemeentebestuur bij in het beheer van het gemeenschapscentrum.  Ze adviseert het college van burgemeester en schepenen en/of de gemeenteraad over alle aangelegenheden betreffende het gemeenschapscentrum, dit met het oog op cultuurparticipatie, gemeenschapsvorming en cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit.

wie

 

 • Sibylle Moreels (voorzitter)
 • Dirk Gistelinck
 • Frederik De Buck
 • Erwin Van Heesvelde
 • Isabelle Poelman
 • Rita Moeraert
 • Christa Hijsselinckx
 • Maarten Monsieur
 • René Bekaert
 • Paul Neirinck
 • Maxim Vandemaele
 • Christoph Saerens