deontologische commissie

wat

De eerstvolgende vergadering van de gemeentelijke deontologische commissie vindt plaats op dinsdag 4 november 2014 om 15.00 uur in de vergaderzaal van het college van burgemeester en schepenen.

wie

stemgerechtigde leden:

  • Dirk De Maeseneer (CD&V)
  • Frederik De Buck (CD&V)
  • Lutgarde Van Den Broecke (CD&V)
  • Anne Dalemans (N-VA)
  • Freddy Van de Putte
(N-VA)
  • Edouard de Potter d’Indoye (Open VLD)
  • Wim Verween (sp.a)
  • Rita Moeraert (GPS Melle)

lid met raadgevende stem:

  • Christa Hijsselinckx (Gemeentebelangen)

voorzitter:

  • Freddy Van de Putte (N-VA)