gemeentelijke basisschool

Brusselsesteenweg 397 - 9090 Melle - 09 252 15 59

e-mail: info@gbsmelle.be - website: www.gbsmelle.be

directeur: Els David

Kleuter- en lager onderwijs voor jongens en meisjes.

Gemeentelijk onderwijs = pluralistisch onderwijs = onderwijs voor iedereen.
Je bent 2,5 en je wil wat!
Kleuters voelen zich thuis in onze school!

6 JAAR

Leren lezen en schrijven, rekenen... en nog veel meer.  Dankzij de voorbereiding in de kleuterklas en de aanpak in het eerste leerjaar krijgt elk kind de kans te leren aan zijn eigen tempo.

EINDE LAGERE SCHOOL

Een degelijke voorbereiding op het middelbaar onderwijs.

INSCHRIJVINGEN

INSTAPDATA KLEUTERS

Kleuters mogen vanaf 2,5 jaar naar de kleuterschool gaan. Dit kan echter pas op bepaalde data tijdens een schooljaar.

  • De eerste schooldag na de zomervakantie
  • De eerste schooldag na de herfstvakantie
  • De eerste schooldag na de kerstvakantie
  • De eerste schooldag van februari• De eerste schooldag na de krokusvakantie
  • De eerste schooldag na de paasvakantie
  • De eerste schooldag na Hemelvaartsdag

INSCHRIJVINGEN

Je kind inschrijven kan in het schooljaar vóór het naar de (nieuwe) school gaat. De startdatum van de inschrijvingen is als volgt:

  • Vanaf 1 september voor de voorrangsgroepen, nl. broers en zussen van leerlingen die al ingeschreven zijn in de school, ook stiefbroers en -zussen of halfbroers en -zussen of andere kinderen die op hetzelfde adres wonen, en kinderen van personeelsleden van de school.
  • Vanaf de eerste schooldag van maart voor alle andere kinderen.

Bij de inschrijving breng je de ISI+ kaart, SIS-kaart of kids-ID kaart mee.Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij de directeur, Els David.

09/252 15 59 directie@gbsmelle.be