hulpdiensten

Politie

Met de politiehervorming van 2001-2002 werd België ingedeeld in politiezones. Elke politiezone bestaat uit één of meerdere gemeenten.
Melle vormt samen met Destelbergen, Merelbeke en Oosterzele de politiezone Regio Rhode & Schelde. De zone wordt bestuurd door het politiecollege (burgemeesters van de vier gemeenten) en hoofdcommissaris Yves Asselman staat als korpschef in voor de dagelijkse leiding.

De lokale politiezones garanderen een gelijkwaardige dienstverlening voor de basispolitiezorg; de federale politie voor gespecialiseerde opdrachten.

Het administratieve hoofdgebouw van onze politiezone is gelegen aan het Driekoningenplein 20 in Merelbeke (tf 09 363 71 71). Dit centraal onthaalpunt is open van maandag tot vrijdag van 8 tot 19u en op zaterdag van 9 tot 13u. Op zon- en feestdagen zijn de burelen gesloten.

Het lokale onthaalpunt van Melle (wijkpost > wijkwerking.melle@politie5418.be ) bevindt zich ter hoogte van de op-en afrit van de R4 aan de Brusselsesteenweg 150  (tf 09 363 74 10).
Je kan er terecht op dinsdag van 14 tot 18u45, op woensdag van 13u30 tot 16u45 en op vrijdag van 8 tot 12u45. Voor dringende politionele tussenkomsten kan je 24u/24u bellen naar het noodnummer 101.

Op deze pagina (linken naar http://www.lokalepolitie.be/5418/component/content/section/18.html ) kan je checken wie je wijkinspecteur is.

Naast het wijkcommissariaat is ook de interventiedienst gehuisvest in het commissariaat aan de Brusselsesteenweg 150 in Melle ( tf 09 363 74 74, interventie@politie5418.be ). Zij staan in voor de afhandeling van alle noodoproepen binnen de politiezone.

Nood aan meer informatie?

Check onze website www.politie5418.be of volg ons via www.facebook.com/Politie5418 of www.twitter.com/Politie5418

Brandweer

Brandweerzone Centrum
NOOD : 100/112
algemeen telefoonnummer: 09 268 88 99
nummer niet dringende interventies: 09 268 88 48 (wespennest, stormschade, waterschade)
e-mail: info@brandweerzonecentrum.be
www.brandweerzonecentrum.be

De post Melle maakt deel uit van de zone "Centrum". Binnen deze zone is er een nauwe samenwerking tussen de verschillende posten. Dit wil echter niet zeggen dat er buiten de zone geen versterking gegeven wordt.

Naast het blussen van branden moet de brandweer instaan voor tal van andere zaken zoals preventie, previsie, bijzondere interventies:

 • Vervoeren van en zorgen verlenen aan een verstikte of aan een drenkeling met gebeurlijk toedienen van zuurstof.
 • Hulpverlening bij ontploffing.
 • Bevrijden van personen die in een lift zijn ingesloten.
 • Hulp aan een op een dak gevlucht persoon, inzonderlijk wanneer het om een zwakzinnige gaat.
 • Bevrijden van een onder puin of afbraak bedolven persoon
 • Bevrijden van een onder of in een voertuig geklemde persoon
 • Bevrijden van geëlektrocuteerd persoon
 • Dringend vervoer van een zieke of van een slachtoffer van een ongeval dat zich op de openbare weg of openbare plaats bevindt
 • Bevrijden van een rioolwerker (verstikking in riool)
 • Ophalen van een drenkeling uit kanaal, vijver, ...
 • Opruimen van een belemmering op de rijweg, die een gevaar oplevert voor personen of goederen
 • Bevrijden van een persoon met een der ledematen gekneld in een machine
 • Leegpompen van een kelder ingevolge overstromingen of lekkage aan waterleiding die op de openbare weg geïnstalleerd is
 • Interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen
 • Ontsnapping van stoom in een gebouw
 • Oververhitting verwarmingsketel
 • Luchtverversing van lokalen waar rook, gas, koudmakend mengsel is binnengedrongen
 • Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert
 • Interventie bij overstroming of ramp
 • Neutraliseren van laag koolwaterstoffen of zuur
 • Opsporen van een radioactieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren
 • Onschadelijk maken of vernietigen van wespen- en bijennesten of zwermen die gevaar meebrengen voor personen

Retributiereglement betreffende het tarief van de verhaalbare opdrachten van de brandweerzone Centrum.

E-loket

Voor dringende hulpverlening (je huis staat in brand of er is een zwaar ongeval  gebeurd  met slachtoffers) bel je naar het nummer 100 of 112.

Is het niet dringend? Dan kan je gebruik maken van het e-loket voor melding van wespennesten,  storm- en waterschade. (http://eloket.brandweerzonecentrum.be/)

Heb je een wespennest in de tuin, dan kan je dit eenvoudig melden via het e-loket. Je vult je contactgegevens in en de gegevens over het incident zelf (bijvoorbeeld waar het wespennest zich bevindt). De melding komt meteen terecht in de takenlijst van de brandweer terwijl de telefoonlijnen 100 en 112 vrij blijven voor dringende noodoproepen.

Wijziging tarieven betalende opdrachten

De wettelijke opdrachten van de brandweer zijn kosteloos. Voor het blussen van een brand of het bevrijden van een slachtoffer uit een voertuig zal de brandweer geen kosten aanrekenen.

Maar voor bepaalde opdrachten die de brandweer uitvoert, moet je wel betalen.  De retributies voor die opdrachten zijn vastgelegd in een uniform retributiereglement. 

Het verdelgen van een wespennest is sinds 1 januari 2015 betalend en kost 40 Euro. 

Praktische info

 • E-loket: http://eloket.brandweerzonecentrum.be/
 • Noodnummer: 100 of 112
 • Nummer niet dringende interventies: 09 268 88 48
 • Nummer algemene informatie brandweer: 09 268 88 99

Rode Kruis

zie website Rode Kruis afdeling Melle