OCMW

Het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW)

De OCMW-raad wordt verkozen voor een periode van zes jaar.  De OCMW-raad komt maandelijks samen.  De voorzitter stelt de agenda op, leidt de vergadering en staat in voor de uitvoering van de raadsbesluiten.

Tal van onderwerpen komen ter sprake op de OCMW-raad maar dringende hulpverlening, beslissingen over de individuele dossiers van de Sociale Dienst, de toekenning van het leefloon en de goedkeuring van de toelagen worden behandeld door het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.  Algemeen beslist de OCMW-raad als zelfstandig bestuur over aankoop en verkoop van goederen en diensten, gunning van opdrachten, aanwervingen van personeel, enz...

De burgemeester mag alle vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn bijwonen, zonder dat hij die kan voorzitten. De burgemeester heeft geen stem, ook geen raadgevende. In geval van een schriftelijke voorafgaande gemotiveerde afwezigheid kan hij zich laten vervangen door een schepen. 

De vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn openbaar behalve als het om personen gaat. Elk OCMW-raadslid alsook het personeel is dan ook gehouden tot strikte geheimhouding.

De volgende vergaderingen vinden plaats op:

  • 27-04-2015
  • 25-05-2015
  • 23-06-2015
  • 24-08-2015
  • 28-09-2015
  • 26-10-2015
  • 23-11-2015
  • 28-12-2015

meer info zie website OCMW Melle

Gertjie De Sadeleer

functie: secretaris

adres: p/a Vossenstraat 107

tel: 09 252 33 27

Pierre Cottenie

functie: OCMW raadslid

adres: Driesstraat 54

Lutgarde Van den Broecke

functie: zesde schepen / OCMW-voorzitter

partij: CD&V

adres: Mellestraat 312

tel: 09 230 73 08

bevoegdheden
sociale zaken

zitdagen
na afspraak

Marleen Denoyette

functie: raadslid

adres: Gontrode Heirweg 54

Dirk De Paepe

functie: raadslid

adres: Park ten Hovelaan 38

tel: 09 231 72 79

 

Marc Van de Meirssche

functie: OCMW raadslid

adres: Platanendreef 11

gsm: 0477827605

Marc Dierickx

functie: OCMW raadslid

adres: Vogelstraat 16

gsm: 0486 03 85 12

David Hauterman

functie: OCMW raadslid

adres: Gebroeders Dechampsstraat 19

Stefaan Petit

functie: OCMW raadslid

adres: Oude Brusselse Weg 20

Freddy Van de Putte

functie: voorzitter gemeenteraad

partij: N-VA

adres: Potaardestraat 1

tel: 09 252 30 23