dienst vrije tijd

cultuurdienst

De cultuurdienst staat in voor de ontwikkeling van een gevarieerd en breed toegankelijk cultuuraanbod in de gemeente.  Zo organiseert of coördineert de dienst ondermeer de maandelijkse concertreeks OORkussen, workshops, cultuuruitstappen in het najaar en de deelname aan nationale evenementen zoals Open Monumentendag en Erfgoeddag.  Verder staat de dienst ook in voor de ondersteuning van de lokale (socio-)culturele verenigingen.

 lees meer...

toerisme

Op de dienst toerisme kan u terecht voor informatie over Melle en de streek, en voor toeristische brochures allerhande.

 

  lees meer...

jeugddienst

Ondersteunen en begeleiden van het jeugdwerk en de gemeentelijke jeugdraad, beheer en aankopen voor de gemeentelijke uitleendienst voor jeugdwerk, informatie rond gemeentelijke dienstverlening en vorming, uitbouwen van een informatiebestand rond onderwerpen die interessant zijn voor de jeugd zoals jeugdverblijfcentra, kampeerterreinen, provinciale uitleendienst, jeugdactiviteiten, inhoudelijke en organisatorische medewerking aan diverse jeugdinitiatieven zoals grabbelpas, opmaak en opvolgen van het jeugdwerkbeleidsplan, ism met de jeugdraad, uitgebreide uitleendienst van spelmaterieel, subsidies.

  lees verder

sportdienst

De sportdienst staat in voor het beheer en het onderhoud van de gemeentelijke sportinfrastructuur.  Zij doet ook aan sportpromotie voor alle doelgroepen via de vzw Sportpromotie en speelpleinwerking (vzw Sp²). 
Onder deze vzw zit ook de organisatie van de speelpleinwerking in Melle
Onze missie en doelstellingen kan u raadplegen in ons sportbeleidsplan.

U kan bij ons terecht voor:

  • Informatie omtrent de sportmogelijkheden in Melle via sportverenigingen en gemeentelijke sportactiviteiten (jeugd en volwassenen)
  • Speelpleinwerking in juli en augustus
  • Gebruik en reservaties gemeentelijke sportinfrastructuur

  lees verder

bibliotheek

De bib is een ontmoetingsplaats waar iedereen vrij kan binnenlopen om kranten te lezen, tijdschriften in te kijken, op internet te surfen, naslagwerken en databanken te raadplegen en boeken, cd’s of dvd’s uit te lenen.

lees verder

museum, archief & documentatiecentrum

Het gemeentelijk museum, archief en documentatiecentrum herbergt een schat aan informatie en voorwerpen over het lokale verleden.  U kan er terecht voor een bezoek aan de vaste collectie of voor informatie over de lokale geschiedenis of genealogie.  Geregeld worden er thematische tentoonstellingen gepresenteerd.

lees verder

 

 

Ann De Bruycker

functie: adminstratief medewerker

tel: 09 210 07 77

bevoegdheden
Informatie en feestelijkheden

 

Rita De Vos

functie: bibliothecaris

tel: 09 210 07 80

 

Magda Raman

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 78

bevoegdheden
Informatie en feestelijkheden

 

Filip Oosterlinck

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 79

 

Christine Cousaert

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 80

 

Rudi Naert

functie: bibliotheekassistent

tel: 09 210 07 80

 

Ruth Pletinck

functie: bibliotheekassistent

tel: 09 210 07 80

 

Geertrui Walleyn

functie: bibliotheekassistent

tel: 09 210 07 80

 

An De Saveur

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 76

gsm: 0478 52 54 12

 

Jan Olsen

functie: administratief medewerker

tel: 09 252 26 47

 

Carine Van Gele

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 23

bevoegdheden
brandweer en kerkfabrieken

 

Mieke Penninck

functie: cultuurbeleidscoördinator

tel: 09 210 07 75

 

Mieke De Craecker

functie: sportfunctionaris

tel: 09 210 07 70

 

Marian Bulckaen

functie: bibliotheekassistent

tel: 09 210 07 80