algemene zaken

Openingsuren:

  • maandag: 8.00 uur tot 11.45 uur
  • dinsdag: 14.00 uur tot 18.45 uur
  • woensdag: 13.30 uur tot 16.45 uur
  • donderdag: 8.00 uur tot 11.45 uur
  • vrijdag: 8.00 uur tot 12.45 uur

secretariaat

Algemene administratie, briefwisseling gemeenteraad-college-burgemeester, agenda gemeenteraad, gemeenteraadsverslagen, verzekeringen -aangifte en behandeling van schade met betrekking tot de burgerlijke aansprakelijkheid van de gemeente tegenover derden; behandeling van rechtszaken ontstaan door ongevallen en/of geschillen tussen gemeentebestuur en particulieren, link tussen de abonnee en de diverse intercommunales waarvan de gemeente vennoot is.

Men kan zich bij de dienst secretariaat laten abonneren op de agenda van de gemeenteraad.

personeelsdienst

Deze dienst heeft geen servicetaak ten overstaan van het publiek.  Zijn taken behoren tot de interne werking van de administratie.  Het personeel kan er terecht voor informatie en advies omtrent alle aspecten van het personeelsbeheer en de personeelsadminstratie, met name aanwerving, loopbaan, wedde en sociale wetgeving van het gemeentelijk vast en tijdelijk personeel, de vrijwillige brandweer en dienst 100.  Men kan er wel terecht voor inlichtingen bij eventuele aanwervingen of voor sollicitaties.

info & feestelijkheden

Inlichtingen en informatie betreffende het gemeentebestuur en andere overheden, redactie gemeentelijk informatieblad, opmaken gemeentelijke infogids, behandeling aanvragen aan het college van burgemeester en schepenen, houden van tombola's, aankondiging- en bewegwijzeringsborden, uitlenen materiaal en verhuur gemeentelijk patrimonium; organisatie van de kermis, aanvragen standplaatsen markt, verkoop van vuilzakken, drinkwateronderzoek, plechtigheden, jubilea.

 

 

Diederik Van Rijckeghem

functie: diensthoofd secretariaat

tel: 09 210 07 21

bevoegdheden
secretariaat

 

Geertrui De Coensel

functie: deskundige algemene zaken

tel: 09 210 07 22

bevoegdheden
personeelsdienst

 

Evelien De Moor

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 24

bevoegdheden
personeelsdienst