burgerzaken

bevolking

Afleveren van identiteitskaarten, identiteitsbewijzen, bewijzen van woonst, nationaliteit en leven, samenstelling gezin, adreswijziging, afstand van organen, attesten polioinentingen, pensioenaanvragen, vreemdelingenzaken, allerlei uittreksels uit het bevolkingsregister.

  lees verder

burgerlijke stand

Geboorten, adoptie, echtscheiding, nationaliteitskeuze, huwelijken, verlenen akten burgerlijke stand, overlijdens - aangifte, administratie m.b.t. het kopen van grond op het kerkhof of een columbariumelement en de bijzetting in een columbarium; erfrechtverklaring, ontgravingen, wettigen handtekeningen, studiebeurzen, kieszaken, militie.

  lees verder

rijbewijzen

afleveren reispassen, aanvragen voorlopige rijbewijzen, afgifte rijbewijzen, afleveren uittreksel strafregister, bijhouden van het strafregister, ambulante handel, afleveren van vergunningen voor standplaatsen, slachtbewijzen.

  lees verder

 

 

Karine Janssens

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 32

bevoegdheden
bevolking, pensioenen en vreemdelingenzaken

 

Carine Van Der Sypt

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 34

bevoegdheden
burgerlijke stand, kieszaken, militie, stempelcontrole

 

Caroline Van Loo

functie: adminstratief medewerker

tel: 09 210 07 35

bevoegdheden
rijbewijzen, reispassen, strafregister

 

Nathalie Van Hecke

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 33

bevoegdheden
bevolking en pensioenen