financiële Dienst

De financiële dienst staat het gemeentebestuur bij in de voorbereiding en de uitvoering van het financieel beleid. Tot de hoofdopdrachten van de dienst horen:

  • het voeren van de boekhouding
  • het opstellen van het jaarlijks budget (raming van alle te verwachten uitgaven en ontvangsten)
  • het opstellen van de jaarrekening
  • adviesverlening en controle
  • het opstellen van de belasting- en retributiereglementen
  • de opmaak van belastingkohieren en de inning van belastingen
  • kerkfabrieken

Aan het hoofd van deze dienst staat de financieel beheerder / gemeenteontvanger: Véronique Schollaert bijgestaan door Ellen Bockstaele en Ingrid Petereyns.

 

Véronique Schollaert

functie: financieel beheerder

tel: 09 210 07 41

 

Ingrid Petereyns

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 43

 

Ellen Bockstaele

functie: boekhouder

tel: 09 210 07 42