technische dienst

Streeft naar het optimaal functioneren van de technische uitrustingen, een efficiënt beheer van het gemeentelijk patrimonium en een verzorgde en veilige infrastructuur.

Algemene coördinatie van de technische dienst (zowel uitvoering in eigen beheer als uitvoering door derden) en directe leiding over sectie openbare werken.

Openbare werken

  • administratie openbare werken:

Zorgen voor een efficiënte en doelmatige voorbereiding en planning van de werken die de gemeente uitvoert in eigen beheer en de systematische opvolging ervan, zorgen dat het technisch onderhoud van de gemeentelijke infrastructuur zo optimaal mogelijk verloopt.

Openbare onderzoeken:

 

  • administratie verkeer

Meewerken aan en uitvoeren van opdrachten, onder leiding van het diensthoofd van de technische dienst en de deskundige verkeer van de politiezone Rhode & Schelde, voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de gemeente voor alle categorieën weggebruikers.

Tijdelijke verkeersreglementeringen:

 

Grondgebiedszaken

  • stedenbouw

Deze dienst geeft alle informatie over het bouwen of verbouwen.  Levert bouw- en  verkavelingsvergunningen, stedenbouwkundige inlichtingen en attesten af.  Informeer zo vroeg mogelijk of u mag bouwen of verbouwen op de door u bedoelde plaats en welke eisen er aan het bouwplan worden gesteld.

  • milieu en natuur

Deze dienst geeft alle inlichtingen in verband met de milieuwetgeving, aanvragen en vergunningen VLAREM.

 

 

Hans Magerman

functie: diensthoofd

tel: 09 210 07 50

 

Inge Courteyn

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 56

 

Helga Blommaerts

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 53

 

Leen Voet

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 57

 

Frank Everaerts

functie: stedenbouwkundig ambtenaar

tel: 09 210 07 52

 

Ann Neirinck

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 54

 

Wendy Van De Velde

functie: administratief medewerker

tel: 09 210 07 60

 

Steven Van de Vyver

functie: mobiliteitsconsulent

tel: 09 210 07 55