Melle heeft een goedgekeurd Trage Wegenplan

Trage Wegen zijn wegen die uitsluitend of grotendeels gebruikt worden door niet-gemotoriseerd verkeer.  Hieronder vallen naast sommige buurtwegen ook bijvoorbeeld openbare jaagpaden, voetwegen en kerkwegels.  

Alle geïnteresseerde inwoners konden vorig jaar meewerken aan het opstellen van het Trage Wegenplan.  Zij schreven neer welke wegen zij zouden aanleggen, verleggen of verbreden.  Daarnaast deelden ze ook mee welke tracé’s hersteld moeten worden of welke wegen best een andere gebruiksregeling zouden hebben.  Het Regionaal Landschap Schelde – Durme stond in voor de opmaak van een adviesnota met 2 bijhorende wenselijkheidskaarten. Tijdens de gemeenteraad van 15 april 2013 werd het Trage Wegenplan goedgekeurd.  Nu zal het college een prioriteitenlijst opmaken voor het uitvoeren van het plan.  Van de provincie Oost-Vlaanderen kunnen we subsidies krijgen voor het aanbrengen van tragewegenbordjes en voor werken aan de bedding van trage wegen, eventueel daarmee gepaard gaande groenelementen. 

download hier de kaarten