Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Op 20 februari 2014 heeft de Bestendige Deputatie de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening goedgekeurd.

 

Op 20 februari 2014 heeft de Bestendige Deputatie de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening die op 16 december 2013 door de gemeenteraad werd vastgesteld goedgekeurd met uitsluiting van artikels 3.1.3.1, 3.1.3.2 en 3.2.2.5.

Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening legt voorschriften op in verband met  de wijze van bouwen in de gemeente. Zo wordt ondermeer bepaald dat de standaardhoogte twee bouwlagen en een zadeldak is. Enkel om welbepaalde redenen zoals aansluiten op bestaande gebouwen of in functie van sociale woningbouw kan hierop afgeweken worden.

Bij meergezinswoningen dienen er 1,5 parkeerplaats per woonentiteit op eigen terrein voorzien te worden. Ook zijn er voorschriften hoe nieuwe verkavelingen ontworpen moeten worden. Zo is er opgelegd dat minstens 10% van de bruto grondoppervlakte  bestemd moet worden voor openbaar groen.  Hiermee wordt getracht om de tendens van kleinere loten te compenseren met meer openbare groene ruimten.  De woningen in een nieuwe verkaveling  moeten op hun beurt een achtertuin hebben van minimum 10m diepte.

Onderstaand kan u de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening lezen samen met de andere stukken.