klachtenbehandeling

Het gemeentedecreet bepaalt dat de gemeenteraad bij reglement een systeem van klachtenbehandeling organiseert.

De klachtenbehandelingsprocedure van de gemeente Melle tracht aan deze decretale verplichting te voldoen door een snel en eenvoudig systeem in te voeren.

Ondanks het feit dat niemand graag klachten ontvangt, is het belangrijk om iedereen binnen de gemeentelijke organisatie te overtuigen van het nut van een degelijk werkend klachtenbehandelingssysteem (enerzijds klantentevredenheid, anderzijds kwaliteitsverbeterende werking van de organisatie).

Het motto dient dan ook te zijn: “Als je tevreden bent over onze organisatie, vertel het iedereen. Als je ontevreden bent over onze organisatie, vertel het ons.”

Download hier de klachtenbehandelingsprocedure van de gemeente Melle, met inbegrip van een klachtenformulier.