Digitale bouwaanvraag

Een bouwaanvraag indienen, betekent vandaag een hele berg papierwerk in orde brengen. Niet alleen voor burgers die een eenvoudige verbouwing aan hun huis plannen, maar al zeker voor architectenkantoren die de bouw van bijvoorbeeld groepswoningen, een appartementsgebouw of kantoorgebouw voor hun rekening nemen. Bedoeling is die papierberg nu drastisch te verminderen, en het aanvragen van zo’n vergunning eenvoudiger en efficiënter te maken. Daarom richtte de Vlaamse overheid het omgevingsloket op dat toelaat om stedenbouwkundige vergunningen digitaal in te dienen.

Ook het gemeentebestuur Melle stapte mee in het project. En sinds 1 september 2015 is het dus ook mogelijk om in Melle een Digitale Bouwaanvraag in te dienen. Daarmee behoort de gemeente tot de koplopers in Vlaanderen. Tot nu toe is het slechts in 33 van de 308 Vlaamse gemeenten mogelijk om een aanvraag elektronisch in te dienen.

De Digitale Bouwaanvraag komt via het Omgevingsloket toe op het gemeentehuis. Het elektronisch ingediende dossier komt in een opvolgingssysteem dat onder meer waakt over termijnen en dat ook eventuele andere instanties die advies moeten geven, betrekt. Uiteindelijk volgt ook de beslissing via digitale weg. Een bijkomend voordeel voor de indiener is dat hij 24 uur per dag de status van het dossier kan opvolgen. Belangrijk is wel dat de Digitale Bouwaanvraag ingediend wordt zoals vastgelegd in het normenboek. Alle informatie over de Digitale Bouwaanvraag is te vinden op www.omgevingsloket.be