Werken omgeving Merelbekestationsplein en mogelijke evacuatie.

Vanaf 19 september starten de stad Gent en Farys de werken voor de volledige heraanleg en opwaardering van het Merelbekestationsplein en omgeving. De werken omvatten de volledige Bloemstraat, een gedeelte vand e Mellestraat, het Merelbekestationsplein en de openbare ruimte aan het kruispunt met de Bloemstraat, Teaterstraat, Van Goethemstraat en de Gontrode Heirweg. Aansluitend vinden ook werken plaats op het grondgebied van de gemeentes Melle en Merelbeke waar de Gontrode Heirweg volledig heraangelegd wordt. De werken zullen vermoedelijk duren tot eind augustus 2017. Aangezien de omgeving tijdens de wereldoorlogen zwaar werd gebombardeerd, bestaat de kans dat er vliegtuigbommen uit die periode worden gevonden.

Mogelijke evacuatie bij bomvondst

Tijdens de werken zal een bomexpert de graafwerken begeleiden. Als er een explosief wordt opgegraven, zal de ontmijningsdienst van het leger in overleg met de overige hulp- en veiligheidsdiensten en de bevoegde overheden een veiligheidsperimeter en de veiligheidsprocedure bepalen.

Evacuatie is een zeer ernstige maatregel en zal enkel gebeuren als het echt nodig is. De media en de politie zullen de bewoners hiervan op de hoogte brengen. De politie staat in voor de bewaking en beveiliging in het geëvacueerde gebied.

Bewonersbrieven zijn verspreid in de mogelijk te evacueren zone (maximale perimeter van 800 meter rond de werken). Je kan de brief ook hier terugvinden.

Alle informatie is ook te vinden op www.stad.gent/bommerelbekestation. Zowel inwoners van Gent, Melle als Merelbeke kunnen ook altijd terecht bij Gentinfo, tel. 09 210 10 10, e-mail gentinfo@stad.gent (van maandag tot zaterdag van 8 tot 19 uur).

Op de facebookpagina van de Stad Gent zal in geval van evacuatie een melding verschijnen. het verdere verloop van een mogelijke evacuatie zal te volgen zijn via de Twitter-account @Stadgent en de hashtag #bommerelbekestation.

Uiteraard delen de gemeentes Melle en Merelbeke de communicatie.

 

Meer informatie: Lena De Smaele

Ambtenaar Noodplanning

lena.de.smaele@melle.be

tel. 09 210 07 20