Proefopstelling wijk Elsdries van 18 april tot 12 mei 2017

Tijdens de infovergadering van dinsdag 28 maart 2017 op het gemeentehuis werd de proefopstelling inzake verkeersafwikkeling voor de wijk Elsdries voorgesteld.

Er zijn 3 redenen waarom een proefproject wordt ingericht:

- Bij de toekomstige sanering van de Schauwegemstraat wenst het bestuur parkeren mogelijk te houden en tegelijk volwaardige voetpaden en fietspaden in te richten. Dit maakt dat verkeer in beide richtingen niet meer mogelijk is.

-De gemeente wenst blijvend in te zetten op openbaar vervoer en het behoud van de bestaande buslijnen.

-De gemeente wenst het sluipverkeer tegen te gaan.

 

De proefopstelling zal starten vanaf dinsdag 18 april 2017. Vanaf 10 uur in de ochtend zal de signalisatie aangepast worden zodat de ochtendspits nog volgens het normale traject kan verlopen.

De wijzigingen zijn als volgt:

Het zal enkel nog mogelijk zijn om de Schauwegemstraat (gedeelte aan de Geraardsbergsesteenweg) in te rijden vanaf de Geraardsbergsesteenweg. Vanaf het andere deel van de Schauwegemstraat of vanaf de Beekstraat zal men niet meer door de Schauwegemstraat naar de Geraardsbergsesteenweg kunnen rijden. Dit betekent dat de volledige Schauwegemstraat éénrichtingsverkeer wordt.

De Beekstraat wordt éénrichting in de richting van de Vossenstraat naar de Schauwegemstraat. Enkel bussen mogen nog in beide richtingen door de Beekstraat rijden.

De Berkenlaan wordt éénrichting in de richting van de Spoorlaan.

Verkeer dat de wijk wenst te verlaten dient langs de Berkenlaan en via de Spoorlaan naar de Vossenstraat of de Geraardsbergsesteenweg te rijden. De rijrichting in het gedeelte van de Spoorlaan tussen de Berkenlaan en de Vossenstraat wordt gewijzigd.

De bussen van De Lijn zullen het traject Beekstraat-Berkenlaan-Spoorlaan-N465 volgen in de ene richting en N465-Schauwegemstraat-Beekstraat in de andere richting.

Tijdens het proefproject zal in de volledige wijk een snelheidsbeperking van 30 km per uur gelden.

In de Vossenstraat zal ook 30 km per uur ingesteld worden tussen beide spooronderdoorgangen.

Het verkeer komende uit de Spoorlaan zal moeten stoppen en voorrang verlenen aan het verkeer uit de Vossenstraat.

De proefperiode zal duren tot 12 mei 2017 tenzij beslist wordt deze vroeger stop te zetten.

Na afloop zullen bewoners de mogelijkheid krijgen om te evalueren.

De presentatie van de infovergadering van 28 maart vindt u hier

Het verslag van de infovergadering van 28 maart vindt u hier