Verbeteringswerken Platanendreef

Bijkomende werken ter verfraaiing

Recent werd de asfalttoplaag in de Platanendreef heraangelegd. Helaas werd vastgesteld dat er een hoogteverschil ontstaan is tussen deze nieuwe toplaag en de bestaande weggoten. Bijgevolg werden uitgevoerde werken niet aanvaard.

Om te vermijden dat de aannemer de werken (kosteloos) zou moeten herbeginnen, heeft het gemeentebestuur besloten om via bijkomende werken, die gedeeltelijk door de aannemer vergoed worden, de Platanendreef verder te verfraaien.Deze bijkomende werken omvatten het opbreken van de bestaande weggoten en het gieten van nieuwe ter plaatse gegoten betonnen weggoten langs de volledige lengte van de straat. Daarna zal het voetpad opgebroken worden op die plaatsen waar het er slecht bijligt. De vrijgekomen bermen zullen voorzien worden van een nieuwe grindlaag.

Het opbreken van de bestaande weggoten start rond 2 augustus 2017 langs de kant van de onpare huisnummers. Aansluitend op deze werken worden de nieuwe weggoten gerealiseerd. Deze werken zullen ongeveer 10 werkdagen duren. Eens deze fase beëindigd is, wordt de kant van de onpare huisnummers op dezelfde wijze aangepakt. In laatste instantie worden de bermen heraangelegd.

Overdag zullen de woningen in de werfzone moeilijk bereikbaar zijn met/voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers en fietsers zullen wel steeds kunnen passeren. De toegankelijkheid zal door de werken echter niet optimaal zijn. Voorzichtigheid is dus geboden!

De opgegeven timing is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden en van de technische omstandigheden op de werf.

Alvast onze oprechte dank voor uw begrip bij de uitvoering van deze werken van openbaar nut.

Meer info:

Hans Magerman, diensthoofd technische uitvoering gemeente Melle

tel. 09/210 07 50, e-mailadres hans.magerman@melle.be.