Maak Melle Meer Mobiel

Deze slogan riep alle inwoners, bezoekers en passanten van Melle op om hun mening te geven over het verkeer en de mobiliteit in de gemeente.

Sinds half september stroomden de opmerkingen binnen via de website maakmellemeermobiel.be of de invulformulieren in het gemeentehuis, de bibliotheek en de sportdienst. Ook heel wat scholen en organisaties zetten mee de schouders onder deze campagne.

Langs deze weg willen we iedereen bedanken die opmerkingen en oplossingen formuleerde of de campagne mee ondersteunde!

De eerste inspraakronde wordt afgesloten op 29 oktober. Daarna gaan de verkeersdeskundigen aan de slag om alle informatie te verwerken in de oriëntatienota van het nieuwe Mobiliteitsplan Melle.
Via het infoblad, de digitale nieuwsbrief, de projectwebsite of de facebookpagina kan je op de hoogte blijven van de resultaten en de volgende inspraakmomenten.

Deelnemers die een Mellebon van 20 euro winnen, worden persoonlijk gecontacteerd.