nieuws

burgemeestersconvenant

Duurzaam energieactieplan Melle goedgekeurd op 17/10/2016

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 27 oktober 2015 het burgemeestersconvenant voor lokale duurzame energie ondertekend, bekrachtigd door de gemeenteraad op 16 november 2015.  Met de ondertekening van het Burgemeestersconvenant heeft de gemeente zich ertoe geëngageerd om tegen 2020 de CO2-uitstoot (het bekendste broeikasgas) op het gemeentelijk grondgebied met 20% te reduceren.

lees verder lees verder

tips rond verwarming

kyotocode - kraak je energiekosten

Voor de verwarming van huizen en gebouwen wordt heel wat energie gebruikt: aardgas, stookolie, steenkool, elektriciteit, brandhout en propaangas. In Vlaanderen gaat gemiddeld 75 %
van het huishoudelijk energieverbruik naar de verwarming van huizen.
In de brochure "kyotocode - kraak je energiekosten" staan 11 tips die je helpen minder brandstof te verbruiken:
1. Verwarming uit (decentrale verwarming) of tot 16°C 's nachts (centrale verwarming)
2. Verwarming uit in kamers waar niemand is
3. Goed sluiten van deuren (van verwarmde ruimtes)
4. Graadje lager stoken overdag
5. Gordijnen 's nachts sluiten (bij enkel glas en gewoon dubbel glas)
6. Vermijden van elektrische bijverwarming
7. Thermostaat lager (16°C) of uit een half uur voor je gaat slapen (of weggaat)
8. Tochtstrips bij buitendeuren en ramen
9. Radiatorfolie achter radiator
10. Plaatsen van individuele thermostatische knoppen
11. Isoleer leidingen van warm water in onverwarmde ruimtes

In de brochure ontdek je hoeveel % gemiddeld co2 besparing deze tips je opleveren.  Er staat ook telkens vermeld hoeveel euro's besparing per jaar deze tips kunnen opleveren.

Milieuklachten

Alle meldingen bij de milieudienst van klachten die het gevolg zijn van een probleem van geluidshinder, geurhinder, lichthinder, stof- of roethinder, al dan niet gerelateerd aan een vergunningsplichtige inrichting of activiteit worden geregistreerd via MKROS. Milieuklachten waarbij een vermoeden bestaat dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast (b.v. aantasting van de luchtkwaliteit door het gebruik van bestrijdingsmiddelen, door asbesvezels, fijn stof, smog, aantasting van bodem en water door uitloging zware metalen, sluikstorten van gevaarlijk afval) worden eveneens geregistreerd in MKROS.

lees verder lees verder

praktisch

09 210 07 57
milieudienst@melle.be