nieuws

Verdere saneringswerken Oude Heirbaan

Heraanleg fundering en realisatie regenwaterrioleringen

Tot op heden werd enkel het gedeelte van de Oude Heirbaan tussen de Benedenstraat en de grens met Wetteren vernieuwd.

Aanvankelijk werd ervoor gekozen om voor het resterende gedeelte van de Oude Heirbaan enkel de bovenste laag van het asfalt te vernieuwen.

Door het recentelijk vernieuwen van nutsleidingen, die omwille van het smalle profiel in de rijweg liggen, is de toestand van de weg en de fundering van de weg zodanig verslechterd dat het gemeentebestuur besloten heeft om de weg grondiger te verbeteren.

lees verder lees verder

herinrichten gedeelte Gontrode Heirweg + Varingstraat + gedeelte Vijverwegel

In de loop van 2016, 2017 en 2018 wordt de Gontrode Heirweg grondig aangepakt en gesaneerd. Tussen de Lindestraat en de Merelbekestraat krijgt de Gontrode Heirweg een nieuw profiel en wordt de straat opnieuw ingedeeld. Het gaat over nieuwe riolering, fietspaden, voetpaden, verkeersveilige inrichting, enz. Om de hinder te beperken en de werken zo veel mogelijk te concentreren, maakten de gemeenten Melle en Merelbeke de nodige afspraken om de Gontrode Heirweg gezamenlijk aan te pakken.

lees verder lees verder

praktisch

diensthoofd
Hans Magerman
09 210 07 50
hans.magerman@melle.be

administratief medewerker
Inge Courteyn
09 210 07 56
technischedienst@melle.be

administratief medewerker
Helga Blommaerts
09 210 07 53
td.openbarewerken@melle.be