Update fietsas

Update 29/07

De aanleg van de fietsas houdt de (her)aanleg van fiets- en voetpaden in langsheen de Vossenstraat, Gemeenteplein, Kerkstraat, Dorpsplein en Kruisstraat.

Fases en timing

 • Fase 1: Dorpsplein
  • Kerkstraat - Dorpsplein (afgewerkt)
  • Parking kerkhof: 2/8 - 20/9
  • Kruispunt Kloosterstraat - Dorsplein thv parking kerkhof (Mellebrug) 8/8 - 31/8
 • Fase 2: Vossenstraat fietspaden: tussen Gontrode Heirweg en Wolvenstraat: 2/8 - 15/9
 • Fase 3: Vossenstraat: tussen Beekstraat en Kruisstraat: nog te bepalen
 • Fase 4: Kruisstraat: kruispunt Vossenstraat tot kruispunt Lindestraat: nog te bepalen
 • Fase 5: Gemeenteplein: eind augustus - september

Mobiliteit en verwachte hinder

Parking Kerkhof

De werken houden grondwerken en opbraak in. De parking wordt volledig afgesloten en is niet meer toegankelijk tot het einde van de werken. De vermoedelijke timing is 2 augustus tot 20 september.

Werken kruispunt Kloosterstraat - Dorpsplein (Mellebrug)

Hier wordt toch redelijk wat hinder verwacht. Aangezien ook de vluchtheuvel heraangelegd wordt, zal het een tijdje onmogelijk zijn om over de brug te rijden. Het kruispunt wordt volledig afgesloten en de brug zal bijgevolg niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer.

Wie naar Heusden wil of vanuit Heusden komt zal tijdens deze werken dus een eind moeten omrijden. Dat kan via de Wellingstraat en Heusdenbaan of via de R4. 

Fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers zal er een kleine doorgang mogelijk zijn. Fietsers moeten hierbij wel afstappen en met de fiets aan de hand de werfzone passeren.

Timing

De aannemer probeert deze periode van totale afsluiting zo kort mogelijk te houden. De startdatum is 8 augustus en de vermoedelijke einddatum 31 augustus.

Fase 2: Vossenstraat fietspaden

Op 2 augustus start de aannemer met het aanleggen van fietspaden in de Vossenstraat vanaf Gontrode Heirweg tot aan de eerste spoorwegbrug voor de Spoorlaan.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is doorgaand verkeer niet mogelijk vanaf de Gontrode Heirweg richting station. Plaatselijk verkeer blijft wel mogelijk.

Er zal een omleiding gevolgd moeten worden in beide richtingen. 

De omleiding richting Gontrode Heirweg via de Wolvenstraat en Lindestraat.

De omleiding richting station verloopt via de Gontrode Heirweg, Geraadsbergsesteenweg, Schauwegemstraat en Beekstraat.

Fase 3: Vossenstraat: tussen Beekstraat en Kruisstraat

Afhankelijk van de voortgang van fase 2

Fase 4: Kruisstraat: kruispunt Vossenstraat tot kruispunt Lindestraat

Afhankelijk van de voortgang van fase 2 en 3

Fase 5: Gemeenteplein

Opstart eind augustus begin september

Houdt deze pagina in de gaten voor de meest recente info.