Aanleg middeneilanden Brusselsesteenweg

Gepubliceerd op maandag 13 juni 2022 13.45 u.
Op maandag 20 juni start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met het aanleggen van 2 middeneilanden op de Brusselsesteenweg (N9) ter hoogte van de Ringlaan en van de Wautersdreef.

De Ringlaan en de Wautersdreef zijn twee drukbezochte routes voor het schoolgaand verkeer.

Ter hoogte van deze twee zijstraten worden er op de Brusselsesteenweg dan ook twee verhoogde middeneilanden aangelegd zodat fietsers en voetgangers indien nodig veilig kunnen wachten of rusten tijdens de oversteek.

Hinder

Alle verkeer kan langs de werfzone passeren en wordt beurtelings geregeld met tijdelijke
verkeerslichten. Daardoor kan wel enige hinder ontstaan in de vorm van vertragingen.

De zijstraten Wautersdreef en Ringlaan blijven bereikbaar tijdens de
werken.

Op de steenweg geldt er een snelheidsbeperking van 50km/u. Alle info vind je op
www.wegenenverkeer.be/Melle

Timing

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) start op maandag 20 juni en plant klaar zijn met deze werken begin juli.