Aanmeldingssysteem voor kleuter- en lagere scholen

Vanaf schooljaar 2024-2025 werken de kleuter- en lagere scholen in Melle met een centraal aanmeldingssysteem om in te schrijven. Via dit systeem duidt elke ouder hun voorkeurscholen aan. Zo krijgt ieder kind een gelijke kans om in te schrijven in de school naar keuze.

De plaats die jouw kind krijgt, is zoveel als mogelijk de hoogste voorkeurschool. Bij een teveel aan inschrijvingen voor één school, speelt de afstand tot het domicilieadres mee in de toewijzing van het kind.

Aanmelden gebeurt via de website https://mellebao.aanmelden.vlaanderen/.

De eerste stap is AANMELDEN. Bij het aanmelden vul je je eigen gegevens, de gegevens van je kind en je voorkeurscholen in. Dit kan tussen 27 februari (9u) en 19 maart (18u). Het tijdstip waarop je je aanmeldt tussen deze periode maakt geen verschil.

Na de aanmeldingsperiode worden de domicilieadressen gecontroleerd en wordt de TOEWIJZING gemaakt door de computer. Op 15 april (9u) worden de plaatsen toegewezen. Je ontvangt per e-mail een bericht van toewijzing of een rangschikking op de wachtlijst.

De volgende stap is INSCHRIJVEN. Met je bericht van toewijzing kan je langsgaan bij de school om je kind definitief in te schrijven tussen 22 april en 13 mei. Maak daarvoor een afspraak bij de school. Wie tijdens deze periode niet inschrijft, verliest de toewijzing. In dat geval wordt de wachtlijst gecontacteerd in volgorde van de rangschikking.

Heb je je kind niet aangemeld of ingeschreven tijdens de voorziene periodes? Vanaf 23 mei kan je ook VRIJ INSCHRIJVEN. Let op: niet alle scholen en/of klassen zullen nog vrije plaatsen hebben.

Nog vragen of onduidelijkheden? Raadpleeg de veelgestelde vragen hieronder, of contacteer de jeugddienst of het secretariaat van de school.

Klik hier voor de inschrijvingsgids