Gerichte aanpak winterwegen

Gepubliceerd op donderdag 18 januari 2024 13.53 u.
Met een doordachte en weloverwogen aanpak wil het gemeentebestuur het overtollige gebruik van strooizout vermijden want dat is nefast voor het milieu. Bij sneeuwval en ijzel gebeurt het strooien voortaan gericht. 

Tijdstippen

Tijdens de weekdagen rijdt de strooiwagen in principe om 3 uur 's morgens uit voor het strooien van de gemeentewegen. Tijdens het weekend begint die strooironde om 6 uur. De fietspaden worden tijdens de weekdagen vanaf 4 uur 's morgens gestrooid en tijdens de weekends vanaf 8 uur. 

Voorrang

Overal tegelijk strooien is onmogelijk. Er wordt voorrang gegeven aan wegen met veel doorgaand verkeer, schoolbuurten, openbare gebouwen, woonzorgcentra, busroutes, bruggen en fietspaden.

Sneeuwstraten

De gemeentelijke strooidienst strooit niet in kleine wegen, doodlopende straten en woonwijken. Daar is er onvoldoende doorgaand verkeer om het strooizout goed te doen werken. In die wijken gunnen we de kinderen dan ook veel sneeuwpret in zogenaamde ‘sneeuwstraten’.

Gemeentelijke fietspaden

Fietspaden die grenzen aan de wegen, worden samen met die wegen bestrooid. We geven prioriteit aan de Melse fietspaden in de omgeving van het station in Merelbeke, in het centrum van Melle en langs de spoorwegen.

Voetpaden en openbare plaatsen

De voetpaden, ruimten en parkings aan gemeentelijke gebouwen worden wel gestrooid.

Jaagpad

Het jaagpad langs de Schelde valt onder de bevoegdheid van de NV Vlaamse Waterweg, die de jaagpaden niet strooit. Wees dus extra voorzichtig als je met de fiets of pedelec langs het jaagpad naar je werk of school fietst.

Gewestwegen

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) organiseert de strooidienst op de Heusdenbaan, de Brusselsesteenweg en de Geraardsbergsesteenweg (zowel de wegen als de
fietspaden).

Wees hulpvaardig

Ten slotte vragen we minder mobiele inwoners om de buren in te schakelen voor het sneeuwvrij maken van het voetpad voor de deur van hun woonst. Ook winkels en bedrijven moeten het voetpad voor hun deur sneeuw- en ijzelvrij maken. Dat is behalve wettelijk verplicht, ook veiliger en aangenamer voor iedereen.