Aanpassen eID na bezoek wijkagent

Na de aangifte adreswijziging controleert een wijkagent of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op uw nieuw adres en kan u vanaf 2 dagen na de controle van de wijkagent op afspraak langskomen op het gemeentehuis om het adres op uw identiteitskaart aan te passen. Hiervoor heeft u uw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.

Kostprijs

Gratis

Afhandeling

Overheidsinstellingen worden automatisch op de hoogte gebracht van de adreswijziging. Zodra de gemeente uw adreswijziging officieel heeft vastgelegd, krijgen zij het nieuwe adres via het Rijksregister.

Instellingen die automatisch op de hoogte worden gebracht:

 • overheidsinstellingen zoals de Vlaamse Belastingdienst, Kind en Gezin, OCMW,...
 • sociale zekerheidsinstellingen
 • kinderbijslagfonds
 • ziekenfonds of mutualiteit
 • arbeidsongevallenverzekeraars
 • kassen voor jaarlijkse vakantie
 • fondsen voor bestaanszekerheid
 • gewestelijke huisvestingsmaatschappijen

Vanaf het moment dat het adres op uw identiteitskaart aangepast is, kunt u alle andere instanties van uw adresverandering op de hoogte brengen.

Zelf te verwittigen instanties:

 • je leverancier voor gas, water en elektriciteit;
 • je aanbieder voor televisie, internet en telefonie;
 • je werkgever;
 • je bank en je verzekeringsmaatschappij;
 • je huisarts;
 • het centrale dierenbestand (als je hond of kat een chip heeft);
 • je kranten- of tijdschriftenabonnement;
 • verenigingen waarvan je lid bent;
 • winkels waar je je klantenkaart hebt;
 • websites waar je je adres hebt geregistreerd (bv. online aankopen, ticketverkoop);
 • VDAB;
 • uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen;
 • de kruispuntbank voor ondernemingen.

Wat meebrengen?

 • De identiteitskaarten/kids-ID’s van de personen waarvoor de adreswijziging gedaan werd
 • De bijbehorende pincodes van de identiteitskaarten/kids-ID’s