Aanvraag subsidie Huis van het kind

 

Wil je graag, als partner van Huis van het Kind Merelbeke - Melle, een activiteit organiseren voor kinderen, jongeren, ouders? Huis van het Kind kan je hiervoor een financiële ondersteuning geven! Op deze manier werken we samen aan preventieve gezondheidszorg, opvoedingsondersteuning en ontmoeting voor elke inwoner die dagelijks bezig is met opgroeien en opvoeden.
 
Wie kan er aanvragen?
Elke partner van Huis van het Kind Merelbeke - Melle kan een aanvraag indienen. Voor deze subsidie kan je ook samenwerken met andere partners. Ben je nog geen partner? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek. 
 
Wat komt in aanmerking?
Eenmalige, unieke activiteiten of kortlopende projecten waarbij er gewerkt wordt aan de drie hoofdthema's van Huis van het kind:
 • ontmoeting stimuleren
 • preventieve gezondheidszorg voor kinderen, jongeren en opvoeders
 • opvoedingsondersteuning
 
Specifieke kosten die in aanmerking komen:
 • Huur van materiaal of werkmateriaal
 • Kosten gebonden aan het uitnodigen van sprekers of experts op het gebied van opvoedingsondersteuning.
 • Communicatie- en promotiemateriaal
 • Kosten gelinkt aan eten/drinken enkel als er in de doelstelling expliciet verwezen wordt naar het stimuleren van ontmoeting tussen ouders/gezinnen. Deze kosten mogen slechts 10 procent van de totale kostenraming bedragen.
 
Werkwijze

Je vult een digitaal aanvraagformulier in, via de website. Hierbij moet je al een inschatting kunnen geven van de verwachte kosten die je zal maken.

Nadien worden jullie aanvragen beoordeelt door de stuurgroep van Huis van het Kind. Dit zal gebeuren aan de hand van een puntensysteem.

Na toekenning ontvangen jullie de subsidie. Na aflopen van de activiteit bezorg je ons een definitieve onkostennota.

Het puntensysteem is gebaseerd op 4 vragen:

1. Stelt dit initiatief een samenwerking voor tussen partners binnen het netwerk Huis van het Kind Merelbeke-Melle?

2. Stelt dit initiatief een aanbod voor buiten het reguliere aanbod in het werkingsgebied Merelbeke-Melle

3. Heeft het initiatief een uniek karakter? (nog nooit eerder geprogrammeerd geweest in het werkingsgebied)

4. Tracht de initiatiefnemer minimaal 2x aanwezig te zijn op de netwerkvergaderingen Huis van het Kind Merelbeke – Melle?

5. Is het initiatief gericht op een doelgroep die we als netwerk minder goed bereiken? (1 punt)

 • Jongeren
 • Ouders van tieners en jongeren
 • Alleenstaande ouders
 • Kwetsbare gezinnen
 
informatie over de aanvrager
In dit luik vragen we gegevens op die te maken hebben met jou als partner van Huis van het Kind.
 
 
 
 
Op deze manier controleren we of er geen tikfouten insluipen en kunnen we jullie gemakkelijk contacteren bij vragen.
 
 
BE 
informatie aanvraag
 
 
Met deze vraag gaan we op zoek of jullie voorstel aanbod creëert dat aanvullend is op reeds bestaande hulp- en dienstverlening binnen het werkingsgebied van Huis van het Kind Merelbeke - Melle.
Speel je in op actuele thema's? Is er in het verleden al een soortgelijk initiatief geweest in het werkingsgebied van Huis van het Kind Merelbeke -Melle?
Meerdere antwoorden zijn mogelijk, er is geen fout antwoord. Indien jouw doelgroep nog niet omschreven staat, vul gerust aan bij andere.
Verklaringen en verplichte documenten bij aanvraag
 
 
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx zip.