Aanvullende gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie

Wanneer je reeds een verbeterings- of aanpassingspremie hebt ontvangen van Wonen-Vlaanderen, kan je een bijkomende premie ontvangen van de gemeente Melle. De uitbetaling gebeurt pas na voorlegging van het bewijs van uitbetaling van de bovenvernoemde premie. 

Bedrag van de premie
Er is een basispremie van 49,57 euro, vermeerderd met 14,87 euro per kind ten laste, indien de aanpassings- of verbeteringswerken lager zijn dan 2.478,93 euro. De basispremie bedraagt 99,15 euro, vermeerderd met 14,87 euro per kind ten laste, voor aanpassings- of verbeteringswerken vanaf 2.478,93 euro.