Creditcard called life: 16

“Creditcard called life: 16” is een voorstelling van vier jonge onervaren actrices geflankeerd door hun dansende schaduw.
Onderwerp: de dingen des levens. Dus kiezen, seks, ouders, pijn, zelfontplooiing, de eerste kus, enzovoort…
Genadeloos en direct kijken die jonge vrouwen het publiek in de ogen, hun woorden klinken afwisselend ingetogen, agressief of ironisch in de kale ruimte. Hun tegen- of medespeler is veelal het publiek, of hun schaduw, die met dans en beweging een complementaire invulling geeft van handeling en emoties.
Men krijgt als het ware fragmenten te horen uit dagboeken.
De toon heeft meestal iets van een bekentenis, je waant je soms in hun slaapkamer, bijna onbehaaglijk intiem.
Het levert veel eerlijkheid en kwetsbaarheid op, met beklijvende momenten waar de voorstelling haar geheim net niet prijsgeeft, waar juist door de kracht van de suggestiviteit in tekst én enscenering de specifieke problematiek van het adolescent-zijn wordt opengelaten en tegelijk opengebroken.
Kortom een moderne voorstelling waar verschillende podium kunsten zoals dans, film, zang en woord verweven worden als één geheel, gebracht door “veelbelovende pubers” voor “veel belovende adolescenten”.

Auteur: Inés Sauer
Choreografie: Hanne Vanden Hautte
Jolien Vander Sluys.
Regie: Herman Van Den Bulcke
Spelers: Luna Werniers, Julie Vandenbussche,
Helder Vanneste, Heike Derluyn.
Dansers: Marte, Iris, Estee, Ayla, Siska, Lou

Informatie

Wanneer

Prijs

€ 10,00
Student / 65+ - 8,00 euro

Waar

Cultuurcentrum Gildenhuis

Organisatie

Toneelhuis Colisse&Co