Administratief medewerker (M/V/X), niveau C1-C3 (vervangingsovereenkomst)

Taak

 • Je wordt ingezet voor diverse administratieve taken op de financiële dienst onder leiding van de financieel directeur zoals facturatie, belastingen, bestellingen, klasseren e.a.

 Belangrijkste vereisten

 • Slagen voor een selectieproef bestaande uit een sollicitatiegesprek gebaseerd op het curriculum vitae. Het gesprek toetst o.a. de bekwaamheid van de kandidaat voor de functie, de motivatie, de belangstelling, de referenties en de inzetbaarheid van de kandidaten. Door de jury wordt vooraf een preselectie uitgevoerd op basis van het CV.
 • De datum van het sollicitatiegesprek zal doorgaan op dinsdag 5 oktober 2021 tussen 16u en 19u. Het uur waarop u zich kan aanmelden zal later doorgegeven worden.
 • Voldoen aan de taalkennis opgelegd door de wetten op gebruik van talen in bestuurszaken.
 • In het bezit zijn van een diploma van hoger secundair onderwijs of een daarmee gelijkgesteld diploma.

wij bieden

 • maaltijdcheques (zichtwaarde van 8 €)
 • ecocheques
 • fietsvergoeding of woon/werkverkeer (0,24 € per km)

Uitgebreide info met inschrijvingsformulier en voorwaarden zijn consulteerbaar op www.melle.be onder de rubriek werken en ondernemen – vacatures -werken bij de gemeente en ocmw of kan opgevraagd worden bij de personeelsdienst 09/210.07.22 (-24).

De sluitingsdatum voor het insturen van de kandidaturen is gesteld op 29 september 2021.

De kandidatuur wordt vergezeld van:

 • het inschrijvingsformulier
 • een motivatiebrief en een uitgebreid curriculum vitae
 • een uittreksel uit het strafregister (niet ouder dan 3 maanden)
 • een kopie van het vereiste diploma

 In te sturen aan: het College van Burgemeester en Schepenen - Gemeenteplein 1 – 9090 Melle (postdatum geldt als bewijs) of via mail naar personeelsdienst@melle.be.

Het lokaal bestuur Melle zet zich in om gelijke kansen en diversiteit op de werkvloer te bevorderen. De kwaliteiten van ons personeel achten wij belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap of afkomst.