Adreswijziging

Wanneer je verhuist, moet je je nieuwe adres binnen de 8 werkdagen aangeven bij de dienst bevolking. 

Voorwaarden

Je kan de verhuis pas aangeven als je bent verhuisd. Je moet dus al in de woning verblijven.

Hoe aanvragen?

Je kan de adreswijziging doorgeven via mail of het e-loket of je kan langsgaan bij het gemeentehuis.

Het volstaat dat één iemand de adreswijziging voor het hele gezin doorgeeft. Vermeld wel duidelijk wie verhuist, en de rijksregisternummers van die personen.

Na de aangifte controleert de wijkagent of je werkelijk op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle word je ingeschreven en kom je langs op het gemeentehuis om je identiteitskaart aan te passen.

Hiervoor heb je de pincode van je identiteitskaart nodig.

Vanaf het moment dat je identiteitskaart aangepast is, kan je alle andere instanties van je adresverandering op de hoogte brengen.

Online aanvragen

Wat meebrengen?

  • Je elektronische identiteitskaart met pincode