Advies brandweer

Hebt u een milieu- of stedenbouwkundige vergunning nodig?

In de meeste gevallen vraagt het gemeentebestuur hiervoor het advies van de brandweer,
zeker wanneer er wetgeving over brandveiligheid van toepassing is (= voor alle gebouwen behalve eengezinswoningen).

Dit advies is niet gratis en wordt rechtstreeks door de brandweer aan de begunstigde van de vergunning gefactureerd. 

Het ‘retributieregelement’ met de tarieven vindt u op www.bwzc.be.

De voorwaarden van de brandweer kunnen worden opgenomen in de vergunning. 
Het is dus mogelijk dat u al een factuur ontvangt van Brandweerzone Centrum vooraleer u uw vergunning of weigering ontvangt van de bevoegde overheidsdienst.

Om een negatief advies van de brandweer te vermijden, kunt u altijd een afspraak maken voor een pré-advies. Contactgegevens en tarieven vindt u op www.brandweerzonecentrum.be

Preventie

De brandweer geeft advies en houdt toezicht op de uitvoering van de wettelijk voorgeschreven veiligheidsmaatregelen bij:

  • de organisatie van manifestaties
  • bouw- en milieuvergunningsaanvragen
  • het inrichten van kamerwoningen
  • interventieplannen voor bedrijven
  •  ...

Hier kan je een afspraak voor maken (ten minste één week vooraf) via het secretariaat van de Dienst Preventie.

Indien u een afspraak wenst te beleggen met de Dienst Preventie kan u dit formulier ingevuld terugsturen naar https://www.brandweerzonecentrum.be/preventieportaal.