Afwijking avondsluiting en wekelijkse rustdag

Afwijkingen van de wekelijkse rustdag en/of de avondsluiting moeten schriftelijk aangevraagd worden aan het college van burgemeester en schepenen aan de hand van een evenementenformulier.

Voor 2017 staan volgende afwijkingen vast:

Sinterklaas Donderdag 30 november t.e.m. woensdag 6 december 2017
Eindejaarsperiode Zondag 10 december t.e.m. zaterdag 16 december 2017
Eindejaarsperiode Zondag 17 december t.e.m. zaterdag 23 december 2017
Eindejaarsperiode  Zondag 24 december t.e.m. zaterdag 30 december 2017
Extra afwijking? Kan door het Schepencollege, op verzoek, worden vastgelegd voor een wijk of het ganse grondgebied van de gemeente.

Deze afwijkingen zijn ook raadpleegbaar in onderstaand besluit.