Archief en documentatiecentrum

De vroegere onderwijzerswoonst naast het Oud Gemeentehuis is sinds 1998 ingericht voor het gemeentelijk archief en documentatiecentrum. Ze is uitgerust met een leeszaal en de bezoeker kan er terecht voor alle informatie met betrekking tot de geschiedenis van de gemeente.

Verschillende Melse verenigingen gaven hun archief hier in bewaring.

In het archief en documentatiecentrum is enkel raadpleging toegestaan. Ontlenen is niet mogelijk.

De Werkgroep Genealogie Melle ondersteunt er ook mensen die onderzoek willen doen naar hun stamboom en familiegeschiedenis.

Meer informatie over het archief en documentatiecentrum vind je op de website: www.erfgoedmelle.be

Fonds Camille Melloy

In mei 2018 werd de “Verzameling Camille Melloy” vanuit Sint-Niklaas overgebracht naar de bibliotheek van Melle. Exact 70 jaar daarvoor, in 1948, hadden de familieleden en erfgenamen van de Melse schrijver zijn bibliotheek geschonken aan de Bibliotheca Wasiana, die de verzameling nu in bruikleen geeft aan onze gemeente.

De verzameling Camille Melloy is na afspraak raadpleegbaar in de hoofdbibliotheek, tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De stukken kunnen worden aangevraagd via erfgoedpunt@melle.be . We vragen om dit minstens drie werkdagen op voorhand te doen, zodat we alles op tijd kunnen klaar leggen. Klik hier om de inventaris te raadplegen.

Schenkingen en collectieplan

Bezit je voorwerpen, documenten of foto’s die je wilt schenken aan het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum? Geef ze niet zomaar af, maar bel ons of stuur ons een mail met zo veel mogelijk informatie en een foto. Wanneer je schenking aanvaard wordt, stellen we een schenkingsovereenkomst op, waarin je de voorwerpen of het archief definitief overdraagt aan de gemeente.

Bij de aanvaarding van schenkingen houden we o.a. rekening met deze aspecten:

  • De herkomst en de volledigheid van de archieven of objecten
  • De historische, informatieve en artistieke waarde
  • De mate waarin we de voorwerpen of archieven kunnen gebruiken voor tentoonstellingen, workshops, publicaties…
  • De (materiële) toestand van de schenking
  • De omvang
  • De uniciteit van de aangeboden voorwerpen of archieven

Op 14 december 2020 keurde de gemeenteraad het collectieplan voor het Museum, Archief en Documentatiecentrum goed. In dit document worden niet alleen de voorwaarden voor schenkingen uitgebreid besproken, je leest er ook meer in over onze prioriteiten voor de komende jaren. Raadpleeg hier het volledige collectieplan.

Kostprijs

De leeszaal van het archief en documentatiecentrum is gratis toegankelijk voor alle onderzoekers en geïnteresseerden. Voor opzoekingswerk op aanvraag, uitgevoerd door het personeel, geldt het retributiereglement.

Reglement

Raadpleeg hier het leeszaalreglement van het Archief en Documentatiecentrum.