Asfalteringswerken Gemeenteplein

Gepubliceerd op maandag 27 februari 2023 13.14 u.
Vanaf 27 februari 2023 tot en met 03 maart 2023 zal het Gemeenteplein volledig worden afgesloten.

Sinds 14 november 2022 zijn er werken aan de gang op het Gemeenteplein. De aannemer heeft eind vorig jaar de werken aan de voetpaden en aan de verkeersdrempel afgewerkt.

De aannemer start op 27 februari 2023 met het affrezen van de toplaag van het asfalt. Daarna worden de rioleringsdeksels aangepast met als doel op 2 maart 2023 te kunnen asfalteren. Na de aanleg van het asfalt moet deze om kwaliteitsredenen voldoende afkoelen.

Aansluitend zijn op 03 maart 2023 de wegmarkeringen voorzien. Langs de kant van het gemeentehuis komt er een fietssuggestiestrook en de kant van de woningen een fietspad. De realisatie hiervan zal ook voor verkeershinder zorgen.

De werken zijn afhankelijk van het weer. De planning kan dus nog wijzigen. De aannemer probeert echter de vooropgestelde planning zo goed mogelijk te respecteren en de periode van volledige afsluiting zo kort mogelijk te houden.

Omleiding

Vanaf 27/02/2023 tot en met 03/03/2023 is er op het Gemeenteplein geen doorgaand gemotoriseerd verkeer mogelijk. Het plein wordt volledig afgesloten tussen de Brusselsesteenweg en de spoorwegbrug.

Voetgangers en fietsers met de fiets aan de hand zullen wel nog gebruik kunnen maken van de voetpaden.

Een volledige omleiding is voorzien via de Vossenstraat - Gontrode Heirweg - Geraardsbergsesteenweg en Brusselsesteenweg.

De parking van het station en de parking aan het gemeentehuis (Gemeenteplein) zijn in de bovenvermelde periode NIET bereikbaar.

Hinderpremie

Handelaars en ondernemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken kunnen in sommige gevallen een hinderpremie aanvragen. Wie in aanmerking komt, ontvangt een brief.

Meer informatie hierover vind je op de website van Vlaio.

Verhuizing of levering

Laat ons tijdig weten wanneer je een verhuizing plant of een bijzondere levering verwacht. Zo kan de aannemer hier rekening mee houden. Bel naar het nummer 09 210 07 55 of mail naar verkeer@melle.be

Afvalophaling

Plaats je afval zoals anders aan je voordeur vóór de dag van de ophaling of op de dag van de ophaling vóór 7 uur. De afvalophaling zal doorgaan zoals gewoonlijk. De aannemer zal instaan voor het verplaatsen van het vuilnis naar groeperingsplaatsen. Daar zal het afval opgehaald worden zonder het verkeer te belemmeren. Na de ophaling worden de gftcontainers teruggebracht door de aannemer. Mogen we daarom vriendelijk vragen je straat en huisnummer duidelijk op de container te vermelden zodat deze niet verloren gaat!

Veiligheid op de werf

Mogen we je vragen de signalisatie ter plaatse goed op te volgen? Dit is belangrijk voor jouw veiligheid en zorgt ervoor dat wij efficiënt kunnen doorwerken.

Betreed de werfzone niet als dat niet nodig is en let op het werfverkeer. Volg de omleiding of gebruik de veilige doorgang voor fietsers en voetgangers. Aarzel niet om gevaarlijke situaties aan de werfleider door te geven.

Contactgegevens
  Naam Verantwoordelijke Telefoonnummer
Opdrachtgever Lokaal bestuur Melle  Hans Magerman 0474 47 51 80
Ontwerper BV Goegebeur-D'Hauwer Jan D'Hauwer  054 32 04 70
Aannemer wegeniswerken DM Roadbuilding Stefan Keereman 0477 33 83 00