August De Baets

August De Baets was hier in Melle lange tijd actief in de politiek, eerst als gemeenteraadslid en later als schepen. Hij zetelde ook bijna twintig jaar in de provincieraad. Zijn voornaamste verdienste ligt echter op het vlak van de zorg voor het lokale erfgoed en de geschiedenis. In 1971 was hij op zoek naar vrijwilligers om mee te werken aan opgravingen in Melle. Samen met een kleine groep werkte hij aan opgravingen op het terrein van de Melse burcht Cortrosine en later in Gent op de site van het vroegere Tempelhof. In 1972 richtte hij de Heemkundige Vereniging De Gonde op en enkele jaren later stichtte hij het Gemeentelijk Museum. In 1984 lag hij mee aan de basis van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum. August De Baets voerde verder ook veel onderzoek naar de geschiedenis van Melle. Hij is bijvoorbeeld de auteur van de reeks Bijdragen tot de geschiedenis van Melle en van een aantal andere werken over de geschiedenis van de gemeente. Daarnaast schreef hij elke maand een bijdrage voor het tijdschrift De Gonde en gaf hij jarenlang les in het leren lezen en begrijpen van oude teksten.

 

Meer weten over August De Baets? Breng een bezoek aan de tentoonstelling in het gemeentelijk museum op 22 april!