Bekendmaking aktename van de mededeling tot omzetting van een milieuvergunning van bepaalde duur in een omgevingsvergunning van onbepaalde duur

OMG referentie : OMV_2020128485

Aanvrager: Luminus nv

Ligging: Proefhoevestraat zn, 9090 Melle

Kadastrale gegevens: MELLE 1 AFD, sectie D, nrs. 0665B, 0358C en 0534A

Aktename datum: 18 maart 2021