Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning tot het bouwen van 27 woonentiteiten te Mussenbos

Aanvrager: SHM Volkshaard

Ligging: Mussenbos

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nrs. 0489 E, 0486 B 2, 0536 H 5, 0486 A 2 en 0486 Z

Beslissingsdatum: 28 januari 2020