Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinhuis te Lamstraat 22

Aanvrager: Hammeryckx-Deleersnijder Bart

Ligging: Lamstraat 22

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie C, nr. 0241 M

Beslissingsdatum: 20 december 2022