Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het vebouwen en uitbreiden van de woning te Vijverwegel

Aanvrager: Dewulf - Nevejans

Ligging: Vijverwegel 74

Kadastraal perceel: 2e Afd Sie A nrs. 0357 A 3 en 0357 T 2

Beslissingsdatum: 22 januari 2019