Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden in 17 loten te Waterstraat

Aanvrager: Speybroeck Stefaan

Ligging: Waterstraat

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nrs. 0161 V 2, 0160 C3, 0161 Y 2, 0157 B, 0161 P 2, 0155 N en 0161 W 2

Beslissingsdatum: 7 juli 2020