Bekendmaking beslissing omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden voor bedrijfsgebouwen en woningen en opheffen deel buurtweg nr. 53 die over het terrein loopt Vijverwegel 55 tot en met 71

Aanvrager: VMD Real Estate

Ligging: Vijverwegel 55 tot en met 71

Kadastrale gegevens: 2e Afdeling, Sectie A, nrs. 0333 M 2, 0300 E, 03101 A en 0333 L 2

Beslissingsdatum: 29 maart 2022