Bekendmaking openbaar onderzoek bijstelling verkaveling ifv vrijstaande garage met tuinberging ca. 36m² te Gontrode Heirweg 337

Aanvrager: Stefanie Moerenhout

Ligging: Gontrode Heirweg 337

Kadastrale gegevens: 1ste Afdeling, Sectie C, nr. 0256 M

Begin openbaar onderzoek: 9 mei 2019

Einde openbaar onderzoek: 7 juni 2019

Indien u bezwaren heeft kan u deze schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen van Melle, uiterlijk vóór 8 juni 2019.

Of via het publiek Omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/publiek) onder het dossiernummer OMV_2019050343. Indien u een bezwaarschrift wil indienen of onderschrijven via het Omgevingsloket dient u zich wel eerst te authenticeren met u elektronische identiteitskaart.