Bekendmaking openbaar onderzoek gemeentelijke ruimtelijke verordening.

Bekendmaking openbaar onderzoek

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Melle brengt ter kennis van het publiek dat er overeenkomstig artikels 2.3.2. §2 van het Vlaamse Codes Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009, een openbaar onderzoek wordt georganiseerd over de geactualiseerde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ligt ter inzage op het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te 9090 Melle en is tevens raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.melle.be (bekendmakingen/openbaar onderzoek).

Voor inzage van het dossier in het gemeentehuis kan u een afspraak maken via het e-mailadres: grondgebiedszaken@melle.be of telefonisch: dienst grondgebiedszaken tel 09 210 07 52.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 november 2023 tot en met 30 november 2023.

Eventuele bezwaren of opmerkingen over de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening dienen schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein1, 9090 Melle, of digitaal via grondgebiedszaken@melle.be toe te komen vóór het sluiten van het openbaar onderzoek.